21.02.2017

Kv-toiminnan työelämätarinoita

Kansainvälisten asioiden suunnittelija

Mari Pohjola, Laurea-ammattikorkeakoulu

Mikä on koulutuksesi?
Opiskelin Jyväskylän yliopistossa vuosina 2002-2008 pääaineenani englannin kieli. Sivuaineitani olivat Intercultural Communication -perusopinnot, Basic Business Studies -perusopinnot, markkinoinnin aineopinnot, espanjan perusopinnot sekä puheviestinnän perus- ja aineopinnot. Olin opintojeni aikana aktiivisesti mukana Jyväskylän yliopiston opiskelijatoiminnassa. Olin jäsenenä oman pääaineeni ainejärjestössä Magna Cartassa sekä ylioppilaskunnan kansainvälisessä valiokunnassa. Toimin myös tuutorina sekä suomalaisille että ulkomaalaisille opiskelijoille. Yksi opiskeluaikani hienoimmista muistoista on opiskelijavaihdossa Madridissa vietetty lukuvuosi.

Miten päädyit nykyiseen työhösi? Missä työskentelit tätä ennen?
Pääsin opintojeni aikana myös kesäharjoittelijaksi Jyväskylän yliopiston kansainvälisiin palveluihin, joka olikin urani kannalta hyvin ratkaisevaa. Ymmärsin harjoittelussa, että tällaista voi tosiaan tehdä myös työkseen: mahdollistaa muille niitä kansainvälistymiskokemuksia, joista itse olin päässyt opintojeni aikana osalliseksi! Oli hienoa huomata, että voisin ehkä tulevaisuudessa saada alalta opintojani vastaavaa työtä. Harjoittelujakso kansainvälisissä palveluissa auttoi saamaan ensimmäisen työpaikkani kansainvälisten asioiden koordinaattorina Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunnassa, jossa aloitin jo hieman ennen valmistumistani. Työskentelin IT-tiedekunnassa yhden lukuvuoden, jonka jälkeen siirryin nykyiseen työpaikkaani.

Mille työnantajalle työskentelet ja mitä tehtävänkuvasi sisältää?
Työskentelen tällä hetkellä Laurea-ammattikorkeakoulun kansainvälistymispalveluissa kansainvälisten asioiden suunnittelijana. Työkieleni on pääasiallisesti englanti, sillä tiimi jossa työskentelen, on jo itsessään monikulttuurinen, ja tietenkin myös työtehtävieni vuoksi olen tekemisissä eri maista tulevien ihmisten kanssa. Työni sisältää hallinnollista työtä sekä henkilökunnan ja opiskelijoiden neuvontaa kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa, pääsääntöisesti vaihtoon lähtemiseen ja saapumiseen liittyen. Lisäksi teen työssäni paljon suunnittelu- ja kehitystyötä korkeakoulun kansainvälistymisen edistämiseksi. Käytännössä tämä kaikki tarkoittaa mm. sähköpostikirjeenvaihtoa, internet- ja intrasivujen päivittämistä, kokouksia, matkustamista Suomessa ja ulkomailla (esim. partnerivierailut, seminaarit, konferenssit), tapahtumien järjestämistä (erilaiset orientaatiot, infotilaisuudet, seminaarit sekä suomalaiselle että kansainväliselle yleisölle), sähköisten järjestelmien hallintaa (esim. vaihtojen raportoinnissa, hakemuksissa, sopimuksissa), yhteistyötä sekä toiminnan suunnittelua ja kehittämistä oman korkeakoulun sisällä sekä kansallisesti ja kansainvälisesti toisten korkeakoulujen ja muiden tahojen kanssa. Työhöni kuuluu myös kansainvälistymispalveluiden harjoittelijan ohjaaminen sekä jonkin verran käännöstöiden koordinointia ja itse käännösten tekemistä ja tarkistamista.

Mitä osaamista nykyisessä työssäsi tarvitaan?
Työssäni tarvitaan erinomaista englannin kielen taitoa (sekä suullinen että kirjallinen), monikulttuurisuustaitoja, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä hallita suurta määrää tietoa ja laajoja kokonaisuuksia, kykyä keskittyä olennaiseen, suunnittelu- ja kehittämistaitoja sekä ohjaamisosaamista.

Vinkkejä tähän tai tämänkaltaiseen työhön haluaville?
Oma kansainvälinen kokemus esimerkiksi opintojen aikana antaa hyvän pohjan näissä tehtävissä toimimiseen, joten vaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille kannattaa ehdottomasti lähteä! Kulttuurienvälistä ja kansainvälistä osaamista tarvitaan työelämässä oikeastaan alalla kuin alalla, joten siihen kannattaa panostaa, vaikka ura kansainvälisten asioiden parissa korkeakoulutuksessa ei olisikaan tähtäimessä. Myös erilaisia kotikansainvälistymisen muotoja kannattaa hyödyntää opintojen aikana, erityisesti jos ulkomaille lähteminen ei ole mahdollista. Yleensäkin aktiivisuus opiskeluaikana esimerkiksi tuutoroinnissa sekä erilaisissa järjestöissä ja ryhmissä auttaa etenkin työuran alussa. Kielitaitoon kannattaa myös panostaa, aina.

Projektipäällikkö

  • Nimi: Minna
  • Pääaine: Englanti
  • Sivuaineet: Romaaninen filologia, italia, Gaelic Studies-opintokokonaisuus sekä hajakursseja mm. journalistiikasta ja espanjasta.
  • Valmistumisvuosi: 2002
  • Nykyinen työtehtävä ja työnantaja: Projektipäällikkö, Jykes Oy

Opinnot

Minna valitsi englannin pääaineekseen, koska se oli aina ollut hänelle helppoa ja koska hän piti muutenkin kielistä. Alussa hän harkitsi vielä opettajaksi tulemista. Opintojen aikana hän oli kielitieteen lautakunnan jäsen, mikä osoittautui hyväksi luottamustehtäväreferenssiksi myöhemmin työnhaussa. Hän toimi myös aktiivisesti englannin ainejärjestö Magna Cartassa.

Opintoja Minna valitsi ”go with the flow”- periaatteella, jota hän on myöhemminkin työurallaan noudattanut. Yhdessä vaiheessa Minna jo turhautui opintoihin, koska niistä ei tuntunut jäävän mitään käteen. Myöhemmin hän on kuitenkin huomannut, että yliopistossa oppi itsekuria, ajanhallintaa, tiedonhankintaa, sosiaalisessa ympäristössä toimimista, valmiutta käyttää kieltä, asioiden jäsentelyä ja tekstin tuottamista. Varsinkin Skotlannissa vaihdossa ollessaan hän oppi lukemaan suuria määriä tieteellistä tekstiä englanniksi ja kirjoittamaan esseitä. Käytännön asioihin ja työnhakuun opinnot eivät valmistaneet. Minna suoritti EU-asiantuntijaksi valmistavan kokonaisuuden aikuiskoulutuskeskuksessa, mikä sisälsi yliopisto-opintoja enemmän käytäntöä ja mm. projektinhallintaa. Tähän koulutukseen kuului myös harjoittelu, jonka Minna teki Aikuiskoulutuskeskusten liitossa Helsingissä. Siellä hän sai rauhassa ja kannustavassa ympäristössä opetella työntekoa ja esittää ”tyhmiäkin” kysymyksiä, mitä Minna pitää erittäin tärkeänä kokemuksena myöhempää työuraa ajatellen. Harjoittelu helpottikin hänestä eniten työelämään siirtymistä muun aikaisemman työkokemuksen ohella.

Aikaisempi työkokemus

Aikuiskoulutuskeskuksen harjoittelu poiki myös ensimmäisen työpaikan projektisihteerinä. Gradu valmistui työn ohella. Aikaisemmin hän oli myös opettanut sijaisena sekä tehnyt kesätöitä mm. trukkikuskina, jona hän oli työskennellyt myös yhden vuoden ennen yliopistoon tuloaan. Valmistumisen jälkeen Minna oli markkinointisuunnittelijana sekä englannin opettajana Kuopion aikuiskoulutuskeskuksessa. Sittemmin Minna on ollut projektipäällikkönä ja hankevastaavana useammissa eri paikoissa. Hän on toiminut myös teknologiansiirtopäällikkönä, mikä kertoo Minnan mielestä siitä, ettei missään nimessä kannata katsoa työpaikkailmoituksia liian kapean putken läpi, vaan olla ennakkoluuloton. Työllistymiseensä hänestä on eniten vaikuttanut se, että hän on sosiaalinen, reipas ja onnistunut olemaan yhteydessä oikeaan henkilöön oikeaan aikaan. Työllistymisen perusedellytys on tutkinto, toiseksi tärkeintä on olla oikeat kontaktit ja kun näillä pääsee työhaastatteluun, vaikuttaa se, mitä osaa ja millainen oma persoonallisuus on.

Nykyinen työ

Projektipäällikön työ sisältää monenlaista projektinhallintaan liittyvää, kuten raportointia, budjetointia, viestintää, tiedotusta, johtamista, organisoimista, kääntämistä, esiintymistä ja kouluttamista, jossa opettajankin opinnot olisivat eduksi. Tässä työssä pitää tuntea EU:n rahoituskäytänteitä ja yritysten liiketoimintaa. Kielitaito on ehdoton ja vuorovaikutustaitoja pitää löytyä. Perus ATK-taidot, kuten Power Pointin ja Excelin käyttö on hyvä hallita. Pätkätyön vuoksi pitää tottua epävarmuuteen.

Tulevaisuus

Projektityö on Minnasta toisaalta epämiellyttävää sen epävakauden vuoksi, mutta toisaalta sen myötä oppii myös tarttumaan uusiin haasteisiin nopeallakin aikataululla. Tulevaisuudessa häntä kiinnostaa yrityspuoli. Minnasta olisi mukava työskennellä kannustavassa työympäristössä kansainvälisessä kehittämistyössä. Motokseen Minna nimeää ”Eihän myö hättäännytä”.

Kansainvälinen koordinaattori

  • Nimi: Kaisa Nikku
  • Pääaine: romaaninen filologia
  • Sivuaineet: italia, markkinointi, yrityksen taloustiede
  • Nykyinen työtehtävä ja työnantaja: kansainvälinen koordinaattori, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

 

Opiskelin Jyväskylän yliopistossa humanistisella tiedekunnalla romaanista filologiaa, josta valmistuin filosofian maisteriksi. Sivuaineina minulla oli italian kieli sekä markkinointi & yrityksen taloustiede.

Tieni nykyiseen ammattiini Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla alkoi 1994, kun aloitin työskentelemään ranskan ja italian kielen opettajana kielikeskuksella. Vuoden päästä tästä pääsin työskentelemään EU-projektihommien parissa. Nämä kansainväliset kehittämisprojektit kestivät aina kerrallaan maksimissaan kolmisen vuotta ja niissä kehitettiin kielenoppimismateriaaleja saksan ja englannin kielellä. Työskentely näissä projekteissa oli todella mielenkiintoista ja samalla totta kai haastavaa, sillä niissä matkusteltiin firmoihin sekä yliopistoihin ympäri Eurooppaa. Kielitaito kehittyi siis entisestään, sillä näillä reissuilla oli vain pakko käyttää vieraita kieliä. Näissä kansainvälisissä projekteissa oli mukana myös yrityksiä kuten esimerkiksi Stora Enso, UPM sekä paikallisia metalli- ja hitsausalan yrittäjiä.

Vuonna 2009 minulle tarjottiin paikkaa kansainvälisten asioiden koordinointitehtäviin Lappeenrannan teknillisen yliopiston kv-palveluista, joissa olen toiminut tähän päivään asti. Työtehtäviini kuuluu lähtevien vaihtoopiskelijoiden asioiden hoitaminen, mikä on ollut todella antoisaa. Olen hyvin onnellinen ja tyytyväinen siitä, että minulla on ollut ja edelleen on mahdollisuus tehdä opintojani vastaavaa työtä ja työtä, josta pidän. Kansainvälisyys on ollut lähellä sydäntäni jo pitkään ja siksi viihdyn työssäni tosi hyvin.