Kasvatustieteiden tiedekunta

Ruusupuisto

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta 1.1.2017 alkaen              

 

Kasvatus- ja opetusoppia jo vuodesta 1863

Kasvatus- ja opetusopin opetus alkoi Jyväskylässä samana vuonna kun kaupunkiin perustettiin ensimmäinen suomenkielinen opettajankoulutusseminaari vuonna 1863. Tiedekunnan esittely

Tiedekuntamme on hyvin suosittu opiskelupaikka. Meillä voit opiskella:

Jyväskylän yliopisto on maamme johtava koulutuksen asiantuntija, opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Näissä tehtävissä tiedekunta toimii keskeisessä roolissa. Tiedekunnan vahvuutena on ihmisen elämänkaaren eri vaiheisiin kohdistuva oppimisen, ohjauksen ja opettajuuden tutkimus sekä siihen pohjautuva koulutus.

Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimustoiminta sijoittuu Jyväskylän yliopiston strategiassa määritellyistä painoaloista erityisesti painoalalle Koulutus, oppiminen ja tulevaisuuden opetustyö.