Lisää digiaiheisia työpajoja ja tietoiskuja pohjoiseen Keski-Suomeen

Digitaalinen kehitys voimistuu ja nopeutuu. Se vaatii jokaiselta aktiivista otetta haasteiden kääntämiseksi mahdollisuuksiksi – muuten jää jalkoihin.

 Digipolku-hanke on vuodesta 2016 alkaen järjestänyt työpajoja ja tietoiskuja eri puolilla Keski-Suomea tavoitteenaan vahvistaa yritysten edellytyksiä näiden mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Digipolku on järjestänyt 43 tilaisuutta, mikä on merkinnyt yli 800 osallistumista. Nyt hankkeelle on myönnetty jatkoaikaa ja hanke jatkaa digi-aiheisten työpajojen järjestämistä helmikuuhun 2019 saakka. Syksyn ja talven tapahtumat suuntautuvat erityisesti pohjoiseen Keski-Suomeen.

 

 - Erityisesti digitaalisen markkinoinnin työpajat ovat olleet suosittuja ja saaneet hyvää palautetta osallistujilta. Odotamme niiden olevan kysyttyjä jatkossakin, kertoo projektipäällikkö Tero Tuovinen.

 

Tulevien maksuttomien tapahtumien aiheina ovat myös muun muassa digitaalinen markkinointi ja 3D-tulostus. Aiheet tarkentuvat kesän aikana.

 

 Digipolun työpajojen ja tietoiskujen tavoitteena on tehdä alueen mikro- ja pk-yrityksille tutuiksi tarjolla olevat digitaaliset työkalut ja niiden mahdollistamat toimintamallit. Ensimmäinen askel muutokseen on aina tiedostaminen. Toiminnan muutos on helpompaa, kun yritykset tiedostavat uusien työvälineiden ja toimintamallien hyödyt ja on muodostunut näkemys siitä, miten toimintaa voi lähteä kehittämään.

 

- Selvitämme nyt myös, miten Digipolku-hankkeen tietoiskuja ja työpajoja voitaisiin jatkaa tulevaisuudessa hankkeen päätyttyä, sillä tarve kentällä on suuri, pohtii Tuovinen.

 

Digipolku kannustaa alueen yrityksiä rohkeasti mukaan tapahtumiin. Uuden tiedon lisäksi työpajat tarjoavat yrityksille erinomaiset mahdollisuudet yhdessä pohtia kunkin yrityksen oman toiminnan kehittämistä ja samalla verkostoitua muiden yritysten kanssa.

 

Hanketta rahoittavat Pirkanmaan liitto (Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitus, Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020), Keski-Suomen liitto, Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta, Keski-Suomen kehittämisyhtiöt ja kymmenen kuntaa.