Tehokkuutta reittien ja työn suunnitteluun digitaalisilla ratkaisuilla

Digitalisoituminen tarkoittaa käytännössä sitä, että siirrytään pois papereista ja tehdään toiminnasta tehokkaampaa. Digitaalinen markkinointi mahdollistaa asiakkaiden tavoittamisen nopeasti ja mitattavasti, verkkokauppa mahdollistaa myymisen ajasta ja paikasta riippumatta, ja optimointi mahdollistaa mm. yrityksen kannalta parhaan reitin löytämisen.

 

Maailmalla laajasti tunnettu ja arvostettu optimoinnin huippuasiantuntija WeOptit-yrityksen Olli Bräysy esitteli optimointia ja sen mahdollisuuksia 13.3. Jyväskylän yliopistossa järjestetyssä tapahtumassa. Kuvitellaan tilanne, jossa kuljetusyrityksellä on 3 rekkaa ja 3 tilausta. Miten tilaukset kannattaa toimittaa? Laskien tilausten kuljetuksille saadaan jopa 60 erilaista vaihtoehtoa. Jos tilauksia onkin 6 kappaletta, vaihtoehtojen määrä nousee jo yli 20 000. Mikä vaihtoehto näistä 20 000 on yrityksen kannalta järkevin?

 

”Optimoinnilla voidaan pyrkiä ratkaisemaan äskeisen kaltaisia ongelmia. Optimoinnilla tarkoitetaan parhaimman mahdollisen ratkaisun etsimistä annettujen kriteerien puitteissa. Käytännössä optimointia tehdään tietokoneen avulla. Kaikkien ratkaisuvaihtoehtojen läpikäyminen on mahdotonta, mutta tietokoneella voidaan löytää paremmin toimiva ratkaisu kuin käsipelillä arvioiden, ” Bräysy kertoo.

 

Optimointiin tarkoitettujen ohjelmien avulla pystytään suunnittelemaan suuria kokonaisuuksia samalla kertaa ja ohjelmia voidaan käyttää sekä reittien että työn suunnitteluun. Sen avulla voidaan huomioida toiveet, tasapuolinen työnjako ja reagoida nopeasti muutoksiin. Työtä suunnitellessa optimoidessa voidaan huomioida myös mm. työehtosopimusten ehdot ja työntekijöiden erikoistaidot.

 

Silvasti Softwaren tuotekehityspäällikkö Jukka Toivanen esitteli esimerkin kotihoidon käyntien optimoinnista, jossa käytettiin LogiApps-ohjelmaa. Eräässä Etelä-Suomen kunnassa toteutettiin pilottiprojekti, jossa todettiin optimoinnin potentiaali: toteutuneisiin reitteihin perustuvissa esimerkkiajoissa huomattiin jopa kymmenien prosenttien tehostamispotentiaali. Lisäksi optimointi vähentää toimistohenkilöstön työtä ja antaa hoitajille enemmän aikaa olla potilaan luona.

 

Optimoinnin lisäksi työtä voidaan tehostaa toiminnanohjauksella. Työn toiminnanohjaus voi mahdollistaa paremmin läpinäkyvyyden ja nopeuttaa raportointia. Esimerkiksi Aitio Finland Oy:n Hillava-ohjelmaa voidaan käyttää työn toiminnanohjaukseen. Palvelupäällikkö Mari Niemelä näyttää miten Hillavan mobiilisovelluksella voidaan esimerkiksi merkitä kentällä heti työ tehdyksi ja laittaa se laskutukseen. Tämä vähentää paperin pyörittelyä ja nopeuttaa laskutusta.

 

”Digitalisaatio voi jännittää osaa pienistä yrittäjistä, mutta se tuo mukanaan mahdollisuuksia. Esimerkiksi reittien optimointi ja työn toiminnanohjaus ovat mahdollisia yhä pienemmille yrityksille”, kertoo Digipolku-hankkeen projektipäällikkö Tero Tuovinen. WeOptit-yrityksen pienin asiakasyritys on noin 20 hengen yritys, mutta Bräysy kannustaa myös sitä pienempiä yrityksiä olemaan heihin yhteydessä. Työ tehdään tuntilaskutuksen mukaan ja jos työssä voidaan käyttää jo aiemmin tehtyä ratkaisua, niin palvelut voivat sopia myös pienempään budjettiin. LogiApps sopii pienille ja keskisuurille yrityksille, joilla on autoja muutamasta autosta ylöspäin ja Hillava sopii pienille ja keskisuurille yrityksille.