Spektrikamera näkee enemmän kuin ihmissilmä

Spektrikamera näkee laajemman spektrin värejä kuin normaali kamera tai ihmissilmä - sen avulla voidaan havaita asioita, joita ei muuten olisi mahdollista nähdä.

Torstaina 31.5. klo 13-16.30 järjestetään Lievestuoreella Senop Optronics –yrityksen tiloissa maksuton Spektrikameroiden toimintaperiaatteet ja soveltamiskohteet –tapahtuma. Senop valmistaa muun muassa Puolustusvoimille teknologiaratkaisuja ja yrityksen tiloihin pääsee harvoin. Nyt on mahdollisuus tutustua samalla yhteen mielenkiintoisimmista Keski-Suomen teknologiayrityksistä.

 

Senopin lisäksi tapahtuman asiantuntijoina toimivat dosentti Ilkka Pölönen ja FT Anna-Leena Erkkilä Jyväskylän yliopistolta. Pölönen kertoo spektrikuvantamisen perusteista ja Erkkilä spektrikameroiden soveltamiskohteista.

 

Spektrikameran sovellusalueita löytyy paljon - esimerkkeinä lääketiede (esim. ihosyöpä), maa- ja metsätalous sekä ympäristö (turpeen kosteus, viljan sairaudet ja kunto, vesistöjen ja vesien kunto, puuston sairaudet), elintarviketeollisuus (pilaantuneiden raaka-aineiden tunnistaminen, värivirheet, raaka-aineväärennökset), erilaiset teollisuusprosessit (pinnoitteet ja niiden tasaisuus/peittävyys, sahatavaran laaduntarkkailu, viat, epäpuhtaudet, jätteiden lajittelu), taide (väärennösten havaitseminen, muut tutkimukset), rikospaikan tutkinta (verijäljet) ja geologia (mineraalien havainnointi).

 

Tämä on Digipolku-hankkeen toiseksi viimeinen tapahtuma. Hankkeen tarkoitus on vahvistaa keskisuomalaisten yritysten digiosaamista ja tutustuttaa keskisuomalaiset uusiin digitaalisiin ratkaisuihin.