The Jyväskylä Winter School of Ecology, 11.-23.2.2019
Top research and education
The Accelerator Laboratory (JYFL) is internationally recognised research infrastructure

Jyväskylän yliopiston fysiikan ja nanotieteiden väitöstutkimuksen mukaan hiilinanoputkia voidaan valmistaan uudella tavoin nauhamaista grafeenia kiertämällä. Oleg Kitin tutkimuksessa grafeenin ominaisuuksista saatiin …

Jyväskylän yliopiston fysiikan ja nanotieteiden väitöstutkimuksen mukaan hiilinanoputkia voidaan valmistaan uudella tavoin nauhamaista grafeenia kiertämällä. Oleg Kitin tutkimuksessa grafeenin ominaisuuksista saatiin …

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto shared a post.

Hyvä tapa päästä jyvälle oman alan tuoreesta tutkimuksesta ja opetuksesta on liittyä Jyväskylän yliopiston alumneihin. Kemian alumnit tulivat kylään kemian laitokselle …

Ilmastonmuutos lisää ympäristön vaihtelua ja sään ääri-ilmiöitä. Ne siivittävät haitallisten vieralajien leviämistä uusille alueille, käy ilmi Jyväskylän yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa. Leviämisriski …

Uudet abit, tänne päin! Täällä haihtuivat lääkishaaveet, sanoivat Jyväskylän yliopiston kemian opiskelijat Krista Oikarinen (vas.) ja Pauliina Lappalainen fysiikan labrassa illan …

Terveisiä Ekologian talvikoulusta (Jyväskylä Winter School of Ecology) Konneveden tutkimusasemalta! Tällä reissulla kannatti olla mukana. Kansainvälinen joukko opiskelijoita perehtyy parhaillaan talviseen …

Matematiikan tutkijan työpäivä ei ole aina vain yhtälöiden pyörittelyä ja johtopäätösten tekoa. Tutkijat auttavat livenä myös asiantuntijatehtävissä, tässä kuvataan asiantuntijalausuntoa huomisillan …

Onko järviveteen päätynyt saastuttavia lääkeaineita, torjunta-aineita, freoneja tai muita saastuttavia aineita? Tutkimista varten on tekeillä pieni ja kannettava analyysilaite Jyväskylän yliopistossa. …