The Jyväskylä Winter School of Ecology, 11.-23.2.2019
Top research and education
The Accelerator Laboratory (JYFL) is internationally recognised research infrastructure

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto shared a post.

Hyvä tapa päästä jyvälle oman alan tuoreesta tutkimuksesta ja opetuksesta on liittyä Jyväskylän yliopiston alumneihin. Kemian alumnit tulivat kylään kemian laitokselle …

Ilmastonmuutos lisää ympäristön vaihtelua ja sään ääri-ilmiöitä. Ne siivittävät haitallisten vieralajien leviämistä uusille alueille, käy ilmi Jyväskylän yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa. Leviämisriski …

Uudet abit, tänne päin! Täällä haihtuivat lääkishaaveet, sanoivat Jyväskylän yliopiston kemian opiskelijat Krista Oikarinen (vas.) ja Pauliina Lappalainen fysiikan labrassa illan …

Terveisiä Ekologian talvikoulusta (Jyväskylä Winter School of Ecology) Konneveden tutkimusasemalta! Tällä reissulla kannatti olla mukana. Kansainvälinen joukko opiskelijoita perehtyy parhaillaan talviseen …

Matematiikan tutkijan työpäivä ei ole aina vain yhtälöiden pyörittelyä ja johtopäätösten tekoa. Tutkijat auttavat livenä myös asiantuntijatehtävissä, tässä kuvataan asiantuntijalausuntoa huomisillan …

Onko järviveteen päätynyt saastuttavia lääkeaineita, torjunta-aineita, freoneja tai muita saastuttavia aineita? Tutkimista varten on tekeillä pieni ja kannettava analyysilaite Jyväskylän yliopistossa. …

Onko järviveteen päätynyt saastuttavia lääkeaineita, torjunta-aineita, freoneja tai muita saastuttavia aineita? Tutkimista varten on tekeillä pieni ja kannettava analyysilaite Jyväskylän yliopistossa. …

Juuri käyttöönotettu HIISI-laitteisto tekee Jyväskylän yliopiston kiihdytinlaboratorion (JYFL-ACCLAB) syklotronista maailman tehokkaimman huoneenlämpötilassa toimivan ionilähteen. Innovaatiosta on etua sekä perustutkimukselle että avaruusteollisuuden …