MUTS1101 Taide ja hyvinvointi (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi , englanti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa taiteen soveltavan käytön ja taideperustaisen hyvinvointityön tutkimusta. Hän tuntee alan historiallisen perspektiivin ja osaa hyödyntää nykytutkimuksen metodeja.

Suoritustavat

Seminaari, luennot, ryhmätyöskentely, essee.

Sisältö

Soveltavan taiteen ja taiteen ja hyvinvoinnin tutkimuksen eri lähestymistapoihin ja tutkimusmenetelmiin perehtyminen. Tutkimusorientaatio: miten tutkitaan taiteen hyvinvointivaikutuksia ja soveltavan taiteen käytäntöjä hyvinvointikonteksteissa.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus:
Crossick, Geoffrey & Kaszynska, Patrycia. Understanding the values of arts and culture.
Oxford textbook of creative arts, health and wellbeing: international perspectives on practice, policy and research

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
Crossick, Geoffrey & Kaszynska, Patrycia: Understanding the values of arts and culture. Vapaasti verkossa: http://www.ahrc.ac.uk/documents/publications/cultural-value-project-final-report/
9780199688074 Clift, S., & Camic, P. M. (2015). Oxford textbook of creative arts, health, and wellbeing: International perspectives on practice, policy and research.Oxford textbook of creative arts, health and wellbeing: international perspectives on practice, policy and research. Elektroninen aineisto.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80%), opetusohjelmassa suoritustavaksi määritettyjen tehtävien tekeminen hyväksytysti; vaihtoehtoisesti kirjatentin tai esseen suorittaminen hyväksytysti. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa ja itsenäisen suoritustavan ohjeissa.