MKAS1003 Valinnaiset musiikin alan opinnot (5-10 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on syventänyt osaamistaan musiikkikasvattajan työn kannalta keskeisellä alueella
- dokumentoinut osaamistaan sovitulla tavalla

Suoritustavat

Sovitaan erikseen oppiaineen pääedustajan kanssa.

Sisältö

Sovitaan erikseen oppiaineen pääedustajan kanssa.

Arviointiperusteet

Sovitaan opintojakson sisällön perusteella erikseen oppiaineen pääedustajan kanssa.

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin yhteydessä.