MKAS1048 Sävellys ja sovitus II (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- laatia kohtuullisella sujuvuudella koulukäyttöön erilaisia kuoro-, yhtye- ja orkesterimusiikin sovituksia
- hyödyntää keskeisimpiä orkesterisoittimia ja niiden mahdollisuuksia erilaisissa sävellyksissä ja sovituksissa
- hyödyntää sujuvasti musiikkiteknologian (esim. notaatio-ohjelmat) tarjoamia sävellyksellisiä ja sovituksellisia apuvälineitä.

Suoritustavat

Harjoitustyöt. Edeltävinä opintoina kuoro- ja orkesteriopintojen hyväksytty suorittaminen sekä Sävellys- ja sovitus I:n ja instrumentti- sekä yhtyeopintojen hyväksytty suorittaminen.

Sisältö

Erilaisten sävellyksien ja sovituksien tekemistä ja niiden läpikäymistä pienryhmässä. Suurin osa töistä tehdään verkkoon, pienempi osa soitetaan livenä.

Lisätiedot

Ajoitus: ensimmäinen tai toinen opintovuosi.

Oppimateriaalit

Soveltuvin osin
- Samuel Adler: Study of Orchestration (1989)
- Timo Lehtovaara: Sovitusopas (2014)
- Mark Simos: Songwriting Strategies (2014)
- Heikki Salo: Kahlekuningaslaji – laululyriikan käsikirja (2006)
- William Russo: Composing music (1983)
- Gerou-Lusk: Essential Dictionary of Music Notation (1996)
- Black-Gerou: Essential Dictionary of Orchestration (1998)
- muu kurssin yhteydessä annettava kirjallinen, av- sekä verkkomateriaali.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
0-393-95807-8 Adler, S. (1989). The study of orchestration (2. ed.).
978-951-9141-35-0 Lehtovaara, T. (2014). Sovitusopas: Harrastajaryhmien vetäjille omien sovitusten laatimisen avuksi.
0-87639-151-X Mark Simos: Songwriting Strategies (2014)
952-471-715-8 Salo, H. (2006). Kahlekuningaslaji: Laululyriikan käsikirja.
0-226-73216-9 Russo, W., Ainis, J., & Stevenson, D. (1988). Composing music: A new approach.
0882847309 Gerou, T., & Lusk, L. (1996). Essential dictionary of music notation: The most practical and concise source for music notation.
0739000217 Black, D., & Gerou, T. (1998). Essential dictionary of orchestration: Ranges, general characteristics, technical considerations, scoring tips : the most practical and comprehensive resource for composers, arrangers & orchestrators.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 %) opetukseen, hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt.

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa ja itsenäisen suoritustavan ohjeissa.