MKIS1042 Mandoliiniorkesteri (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa soittaa sujuvasti mandoliinia
- on tutustunut laajasti mandoliinikirjallisuuteen
- tuntee hyvin myös mandoliiniperheen muita soittimia (mandola ja tenorimandola).

Suoritustavat

Harjoitukset, konsertit. Tarkka suoritustapa kerrotaan vuosittain opetusohjelmassa.

Sisältö

Opintojaksossa kehitetään monipuolisesti mandoliinin soittotaitoa mm. tekniikkaharjoituksien ja vaativien kappaleiden avulla. Tavoitteellista konsertoimista alan festivaaleilla kotimaassa ja mahdollisuuksien mukaan myös ulkomailla.

Lisätiedot

Ajoitus: ensimmäinen tai toinen opintovuosi.

Oppimateriaalit

Valikoituja kappaleita monipuolisesti eri musiikkigenreistä.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin ja konsertteihin, omakohtainen harjoittelu ja soittotaidossa kehittyminen lähtötasoon nähden.

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa.