Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan muut opinnot

Yksikkö
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelman voimassaoloaika
01.08.2017-31.07.2020

Tutkintorakenne