Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan muut opinnot

Yksikkö
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelman voimassaoloaika
01.08.2017-31.07.2020

Tutkintorakenne

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tieto- ja viestintätekniikan opinnot (0-22 op)

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 0-22 opintopistettä
Arvosteluasteikko
  • Hyväksytty - Hylätty
Lisätiedot
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta järjestää opiskelijoilleen opiskelu- ja työelämätaitoja tukevia tieto- ja viestintätekniikan opintojaksoja. Opintojaksot eivät kuitenkaan muodosta opintokokonaisuutta.
HYTP1001 Tieto- ja viestintäteknologian perusteet 1 (3 op)
HYTP1002 Tieto- ja viestintäteknologian perusteet 2 (3 op)
HYTP1100 Digitaalinen kuvankäsittely (3 op)
HYTP1150 Tiedon visualisointi (3 op)
HYTP1200 Verkkosisällöntuotanto (5 op)
HYTA1300 Videotuotanto (5 op)
ESPY1097 Vieras kieli (0 op)
ITAY1097 Vieras kieli (0 op)
KLSY1000 Työharjoittelu kotimaassa (1-15 op)
KLSY2000 Työharjoittelu ulkomailla (1-15 op)
KLSY102 Työelämäprojekti (1-10 op)
KLSY105 Työharjoittelu kongressiavustajana (1-10 op)
YFIY1111 Työelämäopinnot (1-5 op)
YFIM8001 Vapaaehtoinen harjoittelu kotimaassa (15 op)
YFIM8002 Vapaaehtoinen harjoittelu ulkomailla (15 op)
YFIM8003 Kesäseminaari (5 op)
YFIM8004 Oman opintosuunnan täydentävät opinnot 1 (3-5 op)
YFIM8005 Oman opintosuunnan täydentävät opinnot 2 (3-5 op)
FILY4001 Tieteen etiikka (5 op)
YFIY100 Tieteen teoria (5 op)
FILA406 Ympäristöetiikka (5 op)
FILA410 Sosiaalietiikka (5 op)
FILY4002 Informaation etiikka (5 op)
FILY028 Etiikka ja talous (5 op)
SOSM4001 Maisterintutkielmaa tukevat menetelmäharjoitukset (5 op)
YFIA205 Basics of Research Methodology in Social Sciences (5 op)
POLM4001 Politiikantutkimuksen erityiskysymyksiä (5 op)
VENS721 Venäjällä suoritetut valinnaiset kurssit (5-10 op)
VENS729 Venäjällä suoritetut valinnaiset kurssit (3-5 op)
HYTP1001 Tieto- ja viestintäteknologian perusteet 1 (3 op)
HYTP1002 Tieto- ja viestintäteknologian perusteet 2 (3 op)
HYTP1100 Digitaalinen kuvankäsittely (3 op)
HYTP1150 Tiedon visualisointi (3 op)
HYTS2100 Oman osaamisen tunnistaminen ja markkinointi (2 op)
HYTY1102 Työharjoittelu / työssäoppiminen (1-15 op)
HYTP1200 Verkkosisällöntuotanto (5 op)
HYTA1300 Videotuotanto (5 op)
ESP0010 Espanjan preppauskurssi (1 op)
URAS001 Yrittäjyystarinoita (2 op)
ETAS6000 Everyday Life in New Media – Online Ethnography as a Research Method (5 op)