XSA0204 Text und Kultur im Kontext (3 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
saksa , suomi

Osaamistavoitteet

Saksalaisen tekstin diskurssiin tutustuminen.

Suoritustavat

Pienryhmätyöskentely sekä keskustelu ja referointi.

Sisältö

Yhteiskuntatieteilijöille (sosiologeille, filosofian, valtio-opin ja yhteiskuntapoliitikan ja sosiaalityön sekä psykologian opiskelijoille) tarkoitettu kurssi: eri alojen artikkeleiden lukeminen ja niistä keskusteleminen (suomeksi), tarvittaessa myös artikkeleiden referointi.

Arviointiperusteet

Läsnäolo ja aktiivinen ryhmätyö ja osallistuminen keskusteluun suomeksi.

Esitietovaatimukset

Vähintään yhden ja mielellään kahden vuoden pääaineen aineopinnot sekä saksan perustaito.