KIRA242 Kirjallisuuden pedagogiikka (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee peruskoulun ja lukion kirjallisuudenopetuksen historiallisen ja nykyisen aseman sekä merkityksen. Hän pystyy soveltamaan kirjallisuustieteellistä osaamistaan koulun kirjallisuudenopetuksessa.

Suoritustavat

kontaktiopetus tai portfolio

Avoin yliopisto: kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä tai näiden yhdistelmä (suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Sisältö

peruskoulun ja toisen asteen kirjallisuudenopetuksen taustat, tavoitteet, sisällöt ja käytännöt

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
9789522224996 Ahvenjärvi & Kirstinä: Kirjallisuuden opetuksen käsikirja (mikäli suoritetaan portfoliona)

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Avoin yliopisto: Aktiivinen osallistuminen. Oppimistehtävä.