KIRA260 Kertomuksen teoria (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa kertovan tekstin perusperiaatteet ja analyysitavat.

Suoritustavat

kontaktiopetus tai kirjatentti

Avoin yliopisto: kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä, tentti tai näiden yhdistelmä (suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Sisältö

Kertovan tekstin tutkimuksen perustavat teoriat ja lähestymistavat.

Oppimateriaalit

Mikäli suoritetaan kirjatenttinä, tentitään seuraavat teokset:
Genette: Narrative Discourse
Rimmon–Kenan: Kertomuksen poetiikka

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
0-8014-1099-1 Genette: Narrative Discourse Genette: Narrative Discourse
0-8014-1099-1 Rimmon–Kenan: Kertomuksen poetiikka

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Avoin yliopisto: Aktiivinen osallistuminen. Oppimistehtävä tai tenttisuoritus.