KIRA311 Kotimainen kertomakirjallisuus (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy vertailemaan ja arvioimaan eri lajien keskeisiä klassikoita kirjallisuushistoriallisissa konteksteissa.

Suoritustavat

Suoritetaan lukupiireinä tai kirjatentteinä.

Avoin yliopisto: Lukupiiri tai tentti tai näiden yhdistelmä (suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Sisältö

Kotimaisen kertomakirjallisuuden ja kirjallisuushistoriaa.

Oppimateriaalit

Tentitään tai suoritetaan lukupiireissä
Mäkikalli ja Steinby: Johdatus kirjallisuusanalyysiin (s. 59–153, Kertomakirjallisuus)

ja kuusi (6) seuraavista romaaneista:
Onerva: Mirdja
Lehtonen: Putkinotko
Sillanpää: Nuorena nukkunut
Kilpi: Alastalon salissa
Pekkanen: Tehtaan varjossa
Viita: Moreeni
Linna: Täällä Pohjantähden alla I
Meri: Manillaköysi
Rintala: Pojat
Vartio: Hänen olivat linnut
Salama: Juhannustanssit
Mukka: Maa on syntinen laulu
Tuuri: Pohjanmaa
Kauranen: Sonja O. kävi täällä
Pulkkinen: Romaanihenkilön kuolema
Carpelan: Alkutuuli
Fagerholm: Diiva
Salminen: Varasto

ja neljä (4) novellikokoelmaa seuraavista:
Haanpää: Heta Rahko korkeassa iässä
Hyry: Maantieltä hän lähti
Siekkinen: Kuinka rakkaus syntyy
Liksom: Yhden yön pysäkki
Seppälä: Mitä sähkö on?
Schildt: Noitametsä ja muita novelleja

Lisäksi luetaan seuraavista teoksista ne osat, jotka liittyvät luettavaan kaunokirjallisuuteen:
Suomen kirjallisuushistoria 2–3
Suomen nykykirjallisuus 1–2

Mikäli haluat tavoittaa syvällisen tietämyksen opintojakson sisällöistä, suosittelemme kaikkien edellä lueteltujen kirjojen lukemista.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
9789522223814 Mäkikalli ja Steinby: Johdatus kirjallisuusanalyysiin
978-952-222-370-8 Onerva: Mirdja
951-717-850-6 Lehtonen: Putkinotko
951-1-06545-9 Sillanpää: Nuorena nukkunut
951-1-12775-6 Kilpi: Alastalon salissa
951-0-06773-3 Pekkanen: Tehtaan varjossa
951-0-09201-0 Viita: Moreeni
978-951-0-32854-5 Linna: Täällä Pohjantähden alla I
951-1-02692-5 Meri: Manillaköysi
951-1-08395-3 Rintala: Pojat
951-643-077-5 Vartio: Hänen olivat linnut
951-1-11495-6 Salama: Juhannustanssit
978-951-20-9254-3 Mukka: Maa on syntinen laulu
951-1-07085-1 Tuuri: Pohjanmaa
951-0-10863-4 Kauranen: Sonja O. kävi täällä
951-20-2601-5 Pulkkinen: Romaanihenkilön kuolema
951-1-12608-3 Carpelan: Alkutuuli
951-1-15014-6 Fagerholm: Diiva
978-951-0-38198-4 Salminen: Varasto
951-1-10816-6 Haanpää: Heta Rahko korkeassa iässä
951-1-06549-1 Hyry: Maantieltä hän lähti
951-1-11478-6 Siekkinen: Kuinka rakkaus syntyy
951-0-18616-3 Liksom: Yhden yön pysäkki
951-0-29392-X Seppälä: Mitä sähkö on?
951-835-091-4 Schildt: Noitametsä : novelleja
Suomen kirjallisuushistoria 2–3
Suomen nykykirjallisuus 1–2

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Avoin yliopisto: Aktiivinen osallistuminen. Tenttisuoritus.