KIRA314 Kotimaisen kirjallisuuden lyriikka ja draama (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy vertailemaan ja arvioimaan eri lajien keskeisiä klassikoita kirjallisuushistoriallisissa konteksteissa.

Suoritustavat

Suoritetaan lukupiireinä tai kirjatentteinä.

Avoin yliopisto: Lukupiiri tai tentti tai näiden yhdistelmä (suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Sisältö

Kotimaisen lyriikan ja draaman klassikoita sekä kirjallisuushistoriaa.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus:
Tentitään tai suoritetaan lukupiireissä
Mäkikalli ja Steinby: Johdatus kirjallisuusanalyysiin (s. 157-251 Lyriikka ja s. 255-350 Draama)

ja seitsemän (7) seuraavista runokokoelmista:
Leino: Helkavirsiä I
Manninen: Säkeitä I-II
Kailas: Runoja
Mustapää: Linnustaja
Juvonen: Pohjajäätä
Koskenniemi: Runoja
Hellaakoski: Sarjoja
Vala: Kaukainen puutarha
Sarkia: Unen kaivo
Viita: Betonimylläri
Manner: Fahrenheit 121
Haavikko: Puut, kaikki heidän vihreytensä
Saarikoski: Mitä tapahtuu todella?
Kirstinä: Luonnollinen tanssi
Nummi: Matkalla niityn yli
Rekola: Minä rakastan sinua, minä sanon sen kaikille
Turkka: Tule takaisin, pikku Sheba
Tikkanen: Vuosisadan rakkaustarina
Ågren: Jär
Inkala: Tässä sen reuna
Kontio: Tanssisalitaivaan alla

ja viisi (5) seuraavista näytelmistä:
Wecksell: Daniel Hjort
Kivi: Nummisuutarit
Linnankoski: Ikuinen taistelu
Jotuni: Tohvelisankarin rouva
Wuolijoki: Niskavuoren Heta
Manner: Poltettu oranssi
Haavikko: Agricola ja kettu
Meri: Sotamies Jokisen vihkiloma
Mannerkorpi: Avain
Kylätasku: Runar ja Kyllikki
Lundán: Tarpeettomia ihmisiä
Ruohonen: Kuningatar K
Turkka: Osta pientä ihmistä
Oksanen: Puhdistus
Klemola: Kokkola
Jokela: Mobile Horror

Lisäksi luetaan seuraavista teoksista ne osat, jotka liittyvät luettavaan kaunokirjallisuuteen:
Suomen kirjallisuushistoria 1–3
Suomen nykykirjallisuus 1–2

Mikäli haluat tavoittaa syvällisen tietämyksen opintojakson sisällöistä, suosittelemme kaikkien edellä lueteltujen kirjojen lukemista.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
9789522223814 Mäkikalli ja Steinby: Johdatus kirjallisuusanalyysiin
951-1-01187-1 Leino: Helkavirsiä I
Manninen: Säkeitä I-II
Kailas: Runoja
Mustapää: Linnustaja
951-0-17165-4 Juvonen: Pohjajäätä
951-99487-1-6 Koskenniemi: Runoja
951-0-16450-X Hellaakoski: Sarjoja
978-952-480-083-9 Vala: Kaukainen puutarha
Sarkia: Unen kaivo
951-0-17305-3 Viita: Betonimylläri
Manner: Fahrenheit 121
978-951-1-23005-2 Haavikko: Puut, kaikki heidän vihreytensä
Saarikoski: Mitä tapahtuu todella?
Kirstinä: Luonnollinen tanssi
951-1-09220-0 Nummi: Matkalla niityn yli
951-0-22849-4 Rekola: Minä rakastan sinua, minä sanon sen kaikille
951-30-6499-9 Turkka: Tule takaisin, pikku Sheba
951-30-5357-1 Tikkanen: Vuosisadan rakkaustarina
91-1-881422-0 Ågren: Jär
951-0-18134-X Inkala: Tässä sen reuna
951-31-0170-3 Kontio: Tanssisalitaivaan alla
951-835-042-6 Wecksell: Daniel Hjort
951-717-449-7 Kivi: Nummisuutarit
Linnankoski: Ikuinen taistelu
951-1-05992-0 Jotuni: Tohvelisankarin rouva
951-9351-81-7 Wuolijoki: Niskavuoren Heta
952-5439-34-8 Manner: Poltettu oranssi
Haavikko: Agricola ja kettu
Meri: Sotamies Jokisen vihkiloma
951-9351-42-6 Mannerkorpi: Avain
951-0-24435-X Kylätasku: Runar ja Kyllikki
951-0-28937-X Lundán: Tarpeettomia ihmisiä
952-5439-10-0 Ruohonen: Kuningatar K
951-578-754-8 Turkka: Osta pientä ihmistä
978-951-0-31989-5 Oksanen: Puhdistus
952-480-005-5 Klemola: Kokkola
951-0-28477-7 Jokela: Mobile Horror
Suomen kirjallisuushistoria 1–3
Suomen nykykirjallisuus 1–2

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Avoin yliopisto: Aktiivinen osallistuminen. Tenttisuoritus.