KIRA324 Yleisen kirjallisuuden lyriikka ja draama (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy vertailemaan ja arvioimaan yleisen kirjallisuuden lyriikan ja draaman keskeisiä klassikoita kirjallisuushistoriallisissa konteksteissa.

Suoritustavat

Lukupiiri, essee, tentti.

Avoin yliopisto: Lukupiiri tai tentti tai näiden yhdistelmä (suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Sisältö

Yleisen lyriikan ja draaman klassikoita sekä kirjallisuushistoriaa.

Oppimateriaalit

Tentitään tai suoritetaan lukupiireissä
Mäkikalli ja Steinby: Johdatus kirjallisuusanalyysiin (s. 157-251 Lyriikka ja s. 255-350 Draama)

ja seitsemän (7) kokoelmaa seuraavista:
Petrarca: Le Rime (Sonetteja Lauralle)
Villon: Le Testament (Testamentti)
Goethe: Der Musensohn – runotarten lemmikki
Hölderlin: Brot und Wein (Leipä ja viini)
Dickinson: Golgatan kuningatar (valikoima)
Rilke: Duineser Elegien
Apollinaire: Alcools
Neruda: Canto General (Andien mainingit)
Pound: Personae
Whitman: Song of Myself (kokoelmasta Leaves of Grass)
Majakovski: Oblako v shtanah (Pilvi housuissa)
Eliot: The Waste Land (kokoelmasta The Waste Land)
Plath: Ariel
Celan: Niin kuin kivelle puhutaan (valikoima)
Ashberry: Flow Chart

ja viisi (5) näytelmää seuraavista:
Anonyymi: Everyman
Shakespeare: Hamlet
Molière: L'avare (Saituri)
Racine: Phèdre (Faidra)
Goldoni: La Locandiera (Majatalon emäntä)
Schiller: Maria Stuart
Büchner: Woyzeck
Ibsen: Et Dukkehjem (Nukkekoti)
Strindberg: Fröken Julie
Tšehov: Tšaika (Lokki)
Shaw: Major Barbara
Pirandello: Sei personaggi i cerca d'autore (Kuusi osaa etsimässä tekijää)
Garcia Lorca: La Casa de Bernarda Alba (Bernarda Alban talo)
O'neill: Long Day's Journey into Night
Williams: Cat on a Hot Tin Roof
Miller: The Death of a Salesman
Brecht: Mutter Courage
Beckett: En attendant Godot
Ionesco: La Leçon (Oppitunti)

Lisäksi luetaan seuraavat teokset niiltä osin, jotka liittyvät luettavaan kaunokirjallisuuteen:
Kansojen kirjallisuus 1–12

Mikäli haluat tavoittaa syvällisen tietämyksen opintojakson sisällöistä, suosittelemme kaikkien edellä lueteltujen kirjojen lukemista.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
9789522223814 Mäkikalli ja Steinby: Johdatus kirjallisuusanalyysiin
Petrarca: Le Rime (Sonetteja Lauralle)
951-1-01693-8 Villon: Le Testament (Testamentti)
952-5347-07-9 Goethe: Der Musensohn – runotarten lemmikki
951-34-0840-X Hölderlin: Brot und Wein (Leipä ja viini)
951-31-2888-1 Dickinson: Golgatan kuningatar (valikoima)
3-458-31780-5 Rilke: Duineser Elegien
9780819571793 Apollinaire: Alcools
84-322-1192-3 Neruda: Canto General (Andien mainingit)
951-1-04166-5 Pound: Personae
9781877527517 Whitman: Song of Myself (kokoelmasta Leaves of Grass)
Majakovski: Oblako v shtanah (Pilvi housuissa)
014243731X Eliot: The Waste Land (kokoelmasta The Waste Land)
951-26-2430-3 Plath: Ariel
951-31-0172-X Celan: Niin kuin kivelle puhutaan (valikoima)
952-5019-00-4 Ashberry: Flow Chart
9781177299435 Anonyymi: Everyman
9781775412793 Shakespeare: Hamlet
951-0-22807-9 Molière: L'avare (Saituri)
9782035832047 Racine: Phèdre (Faidra)
Goldoni: La Locandiera (Majatalon emäntä)
9781775419082 Schiller: Maria Stuart
Büchner: Woyzeck
951-0-22679-3 Ibsen: Et Dukkehjem (Nukkekoti)
978-91-7053-386-0 Strindberg: Fröken Julie
978-952-459-885-9 Tšehov: Tšaika (Lokki)
0-370-01375-1 Shaw: Major Barbara
Pirandello: Sei personaggi i cerca d'autore (Kuusi osaa etsimässä tekijää)
84-239-1520-4 Garcia Lorca: La Casa de Bernarda Alba (Bernarda Alban talo)
0-300-09410-8 O'neill: Long Day's Journey into Night
080857731X Williams: Cat on a Hot Tin Roof
0-14-018155-5 Miller: The Death of a Salesman
3-518-00049-7 Brecht: Mutter Courage
978-3-12-597484-5 Beckett: En attendant Godot
2-07-036236-1 Ionesco: La Leçon (Oppitunti)
Kansojen kirjallisuus 1–12

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Avoin yliopisto: Aktiivinen osallistuminen. Tenttisuoritus.