KIRP313 Kotimaisen kirjallisuuden tuntemus (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeisinä pidettyjä klassikoita, pystyy soveltamaan oppimiaan taitoja niiden luennassa ja osaa tulkita teoksia kirjallisuushistoriallisessa kontekstissa.

Suoritustavat

Lukupiiri tai kirjatentti. Lukupiirit kokoontuvat itseohjautuvasti opiskelijoiden keskinäisen sopimuksen mukaisesti.

Avoin yliopisto: Lukupiiri tai tentti tai näiden yhdistelmä (suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Sisältö

Kotimaisen kirjallisuuden klassikkoteokset ja niiden kontekstit.

Lisätiedot

Suoritetaan joko KIRP313 Kotimaisen kirjallisuuden tuntemus tai KIRP323 Yleisen kirjallisuuden tuntemus.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
952-99050-1-7 Runeberg: Fänrik Ståls sänger I & II (tai jokin suomennoksista)
951-9351-11-6 Kivi: Kullervo (kriittinen editio)
951-20-6068-X Kivi: Seitsemän veljestä
951-9351-21-3 Södergran: Landet som icke är (tai suomennos)
978-952-222-242-8 Aho: Juha
951-0-27818-1 Canth: Työmiehen vaimo
951-1-12837-X Jotuni: Kun on tunteet
951-1-01195-2 Pakkala: Pikku ihmisiä
951-1-04525-3 Lassila: Tulitikkuja lainaamassa
978-952-480-130-0 Hellaakoski: Jääpeili
951-1-19026-1 Kallas: Sudenmorsian
Suomen kirjallisuushistoria 1–2 (osat, jotka liittyvät luettavaan kaunokirjallisuuteen)

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Avoin yliopisto: Aktiivinen osallistuminen. Tenttisuoritus.