KIRP323 Yleisen kirjallisuuden tuntemus (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeisinä pidettyjä klassikoita, pystyy soveltamaan oppimiaan taitoja niiden luennassa ja osaa tulkita teoksia kirjallisuushistoriallisessa kontekstissa.

Suoritustavat

Lukupiiri tai kirjatentti. Lukupiirit kokoontuvat itseohjautuvasti opiskelijoiden keskinäisen sopimuksen mukaisesti.

Avoin yliopisto: Lukupiiri tai tentti tai näiden yhdistelmä (suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Sisältö

Yleisen kirjallisuuden klassikkoteokset ja niiden kontekstit.

Lisätiedot

Suoritetaan joko KIRP313 Kotimaisen kirjallisuuden tuntemus tai KIRP323 Yleisen kirjallisuuden tuntemus.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
951-1-10397-0 Sofokles: Kuningas Oidipus
951-31-1647-6 Boccaccio: Decamerone (esipuhe, 4., 7. ja 9. päivä)
978-951-0-34901-4 Cervantes: Don Quijote I
9781438531427 Voltaire: Candide
978-952-483-149-9 Baudelaire: Pahan kukat (Nylénin käännös)
951-0-31679-2 Brontë: Humiseva harju
9788087664964 Shelley: Frankenstein
951-0-30303-8 Flaubert: Rouva Bovary
978-951-1-21650-6 Dostojevski: Rikos ja rangaistus
978-951-1-25261-0 Kafka: Oikeusjuttu
951-1-18309-5 Camus: Sivullinen
978-951-692-721-6 Vartiainen: Länsimaisen kirjallisuuden historia (osat, jotka liittyvät luettavaan kaunokirjallisuuteen)

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Avoin yliopisto: Aktiivinen osallistuminen. Tenttisuoritus.