Musiikkiterapian kandidaattiohjelma

Tutkintonimike
Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto
Tutkinto-ohjelma
Musiikkiterapian kandidaattiohjelma
Tutkinnon taso
Kandidaatin tutkinto
Yksikkö
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelman voimassaoloaika
01.08.2017-31.07.2020
Laajuus
180 opintopistettä
Kesto
3 vuotta
Pääasiallinen opetuskieli eli tutkintokieli
suomi

Kuvaus

Musiikkiterapian perus- ja aineopinnot voi suorittaa Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Osaamistavoitteet

HuK-tutkinnon suorittanut
- Hallitsee oman alansa keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön
- Hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti
- Arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä oman alansa työtehtävissä sekä tiedostaa toimintaansa liittyvän eettisen vastuun
- Hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat yhteistyön sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot
- Osaa toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa työryhmissä ja -yhteisöissä
- Tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on valmis kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan
- Tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja omaa valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen


Tutkintorakenne

  Vapaasti valittavat opinnot (91 op)

  Valitaan tarpeellinen määrä soveltuvia muita opintoja, esimerkiksi psykologian perus-ja aineopinnot.

  Sisällön valinnaisuus
  Valitaan 91 opintopistettä

   Suositeltavat opinnot

   Muita kuin oman opintosuunnan perus- ja/tai aineopintotasoisia opintoja, jotka tukevat ammatillista osaamista.

   Muut vapaasti valittavat opinnot

   Viestintä- ja kieliopintoja, tieto- ja viestintäteknologian opintoja, muita ammatillista osaamista tukevia opintoja.