Informaatioteknologian tiedekunnan erilliset opintokokonaisuudet

Yksikkö
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelman voimassaoloaika
01.08.2017-31.07.2020

Tutkintorakenne

  Tietotekniikan perusopinnot (vähintään 25 op)

  Sisällön valinnaisuus
  Vähintään 25 opintopistettä
  Sisällön valinnaisuuden lisätiedot
  ITKP104 Tietoverkot suoritetaan 3 op laajuisena
  Arvosteluasteikko
  • 0-5
  Osaamistavoitteet
  Tietotekniikka on tärkeä osa-alue missä tahansa työssä ja sitä tarvitaan työelämässä riippumatta siitä, mitä pääainetta yliopisto-opinnoissa on luettu. Muut kuin IT-tiedekunnan opiskelijat voivat vapaasti lukea tietotekniikkaa sivuaineenaan.

  Tietotekniikkaa löytyy kaikkialta: taskusta, hyvinvointiteknologiasta, lentokoneista, koulusta, kavereilta, maan alta ja päältä. Ja löytyyhän sitä tietysti myös tietokoneista, matkapuhelimista, 3D-televisioista ja netistä.

  Tietotekniikassa pureudutaan siihen, miten näitä eri systeemejä ja laitteita suunnitellaan ja toteutetaan erityisesti niissä asustavien tietokoneohjelmien muodossa. Mitä kaikkea informaatiota voidaan yleensä siirtää paikasta toiseen ja miten? Entä minkä takia pelit tunnistavat olohuoneessa pomppimisen ja pisteiden metsästyksen pelikonsolissasi?

  Tietotekniikan opetuksen ja tutkimuksen painoalat liittyvät informaatioteknologian keskeisiin alueisiin, kuten vaativien ohjelmistojen suunnitteluun ja toteutukseen, tietotekniikan hyödyntämiseen koulutuksessa, tietoverkkojen tiedonsiirtojärjestelmien suunnitteluun ja hallintaan sekä tehokasta tietokonelaskentaa hyödyntävien numeeristen ja matemaattisten menetelmien ja mallien käyttöön, esimerkiksi teollisten tuotteiden suunnittelussa, teollisten prosessien ohjauksessa, luonnontieteellisessä mallintamisessa ja suurten tietoaineistojen analyysissä.

   Valinnaisia ITKP-, ITKA-, TIEP- tai TIEA-alkuisia kursseja (vähintään 12 op)

   Valitaan siten, että 25 op tulee täyteen. Huom! ITKP000-alkuiset kurssit eivät käy tähän!

   Sisällön valinnaisuus
   Vähintään 12 opintopistettä

  Tietotekniikan aineopinnot (35 op)

  Arvosteluasteikko
  • 0-5
  Sisältö
  Tietotekniikka on tärkeä osa-alue missä tahansa työssä ja sitä tarvitaan työelämässä riippumatta siitä, mitä pääainetta yliopisto-opinnoissa on luettu. Muut kuin IT-tiedekunnan opiskelijat voivat vapaasti lukea tietotekniikkaa sivuaineenaan.

  Tietotekniikkaa löytyy kaikkialta: taskusta, hyvinvointiteknologiasta, lentokoneista, koulusta, kavereilta, maan alta ja päältä. Ja löytyyhän sitä tietysti myös tietokoneista, matkapuhelimista, 3D-televisioista ja netistä.

  Tietotekniikassa pureudutaan siihen, miten näitä eri systeemejä ja laitteita suunnitellaan ja toteutetaan erityisesti niissä asustavien tietokoneohjelmien muodossa. Mitä kaikkea informaatiota voidaan yleensä siirtää paikasta toiseen ja miten? Entä minkä takia pelit tunnistavat olohuoneessa pomppimisen ja pisteiden metsästyksen pelikonsolissasi?

  Tietotekniikan opetuksen ja tutkimuksen painoalat liittyvät informaatioteknologian keskeisiin alueisiin, kuten vaativien ohjelmistojen suunnitteluun ja toteutukseen, tietotekniikan hyödyntämiseen koulutuksessa, tietoverkkojen tiedonsiirtojärjestelmien suunnitteluun ja hallintaan sekä tehokasta tietokonelaskentaa hyödyntävien numeeristen ja matemaattisten menetelmien ja mallien käyttöön, esimerkiksi teollisten tuotteiden suunnittelussa, teollisten prosessien ohjauksessa, luonnontieteellisessä mallintamisessa ja suurten tietoaineistojen analyysissä.

   Vapaavalintaisia ITKA- tai TIEA -alkuisia kursseja 18 op (vähintään 18 op)

   Valitaan siten, että 35 op tulee täyteen

   Sisällön valinnaisuus
   Vähintään 18 opintopistettä

  Tietotekniikan syventävät opinnot (60 op)

  Arvosteluasteikko
  • 0-5
  Sisältö
  Tietotekniikka on tärkeä osa-alue missä tahansa työssä ja sitä tarvitaan työelämässä riippumatta siitä, mitä pääainetta yliopisto-opinnoissa on luettu. Muut kuin IT-tiedekunnan opiskelijat voivat vapaasti lukea tietotekniikkaa sivuaineenaan.

  Tietotekniikkaa löytyy kaikkialta: taskusta, hyvinvointiteknologiasta, lentokoneista, koulusta, kavereilta, maan alta ja päältä. Ja löytyyhän sitä tietysti myös tietokoneista, matkapuhelimista, 3D-televisioista ja netistä.

  Tietotekniikassa pureudutaan siihen, miten näitä eri systeemejä ja laitteita suunnitellaan ja toteutetaan erityisesti niissä asustavien tietokoneohjelmien muodossa. Mitä kaikkea informaatiota voidaan yleensä siirtää paikasta toiseen ja miten? Entä minkä takia pelit tunnistavat olohuoneessa pomppimisen ja pisteiden metsästyksen pelikonsolissasi?

  Tietotekniikan opetuksen ja tutkimuksen painoalat liittyvät informaatioteknologian keskeisiin alueisiin, kuten vaativien ohjelmistojen suunnitteluun ja toteutukseen, tietotekniikan hyödyntämiseen koulutuksessa, tietoverkkojen tiedonsiirtojärjestelmien suunnitteluun ja hallintaan sekä tehokasta tietokonelaskentaa hyödyntävien numeeristen ja matemaattisten menetelmien ja mallien käyttöön, esimerkiksi teollisten tuotteiden suunnittelussa, teollisten prosessien ohjauksessa, luonnontieteellisessä mallintamisessa ja suurten tietoaineistojen analyysissä.

   40 op TIES- tai ITKS-alkuisia kursseja (vähintään 40 op)

   Sisällön valinnaisuus
   Vähintään 40 opintopistettä
 • TIES606 Laudatur -tutkielma (20 op)

  Digitalisaation opintokokonaisuus (vähintään 10 op)

  Sisällön valinnaisuus
  Vähintään 10 opintopistettä
  Arvosteluasteikko
  • 0-5
  Osaamistavoitteet
  Suomalainen yhteiskunta ja sen rakenteet ovat muuttuneet ja muuttuvat nopeasti. Informaatioteknologian hyödyntäminen läpäisevästi käytännössä kaikissa toiminnoissa on merkittävin yhteiskuntaamme muovaavista muutosvoimista. On tärkeää, että kaikilla Jyväskylän yliopistosta valmistuneilla on sellainen perusosaaminen ja –ymmärrys, että he osaavat toimia yhä digitaalisemmassa yhteiskunnassa ja aktiivisesti osallistua sen kehittämiseen.

  Digitalisaation opintokokonaisuus tarjoaa eri alojen opiskelijoille sellaisen informaatioteknologian perusosaamisen, joka oman alan substanssiosaamiseen yhdistettynä mahdollistaa toimimisen aktiivisena digitaalisen yhteiskunnan kehittäjänä.

  Digitalisaation opintokokonaisuuden tavoitteena on esitellä opiskelijalle digitalisaatiota ilmiönä ja haastaa opiskelija pohtimaan yhä voimakkaamman digitalisaation vaikutuksia omaan arkeensa, omaan tieteenalaansa ja yhteiskuntaan yleisesti.
  Sisältö
  Yhteisen kokonaisuuden voi suorittaa vähintään 10 opintopisteen laajuisena tai laajentaa sen erikseen määritellyillä 15 op lisäopinnoilla 25 op temaattiseksi kokonaisuudeksi.

  Kymmenen opintopisteen laajuinen kaikille yhteinen kokonaisuus tutustuttaa digitalisaatioon yleisesti, kyberturvallisuuteen ja algoritmiseen ajatteluun. Lisäksi opiskelija tutustuu digitaalisten työvälineiden tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelussa, työnteossa ja vapaa-aikana niin oman kuin ryhmätyönkin tukena.
  Lisätiedot
  Yhteisen kokonaisuuden voi suorittaa vähintään 10 opintopisteen laajuisena tai laajentaa sen erikseen määritellyillä 15 op lisäopinnoilla 25 op temaattiseksi kokonaisuudeksi.