Informaatioteknologian tiedekunnan erilliset opintokokonaisuudet

Yksikkö
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelman voimassaoloaika
01.08.2017-31.07.2020

Tutkintorakenne

ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä (2 op)
ITKP1011 Web-julkaiseminen (2 op)
ITKP104 Tietoverkot (2-5 op)
ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op)
Sisällön valinnaisuus
Valitaan erillisten kriteerien mukaan
TIEP111 Ohjelmointi 2 (8 op)
ITKA201 Algoritmit 1 (4 op)
ITKA204 Tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet (5 op)
Sisällön valinnaisuus
Valitaan 18 opintopistettä
Sisällön valinnaisuus
Valitaan 40 opintopistettä
TIES606 Laudatur -tutkielma (20 op)
ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä (2 op)
ITKP1011 Web-julkaiseminen (2 op)
ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op)
ITKP104 Tietoverkot (2-5 op)
TIEP161 Opetusteknologia (3 op)
Sisällön valinnaisuus
Valitaan 9 opintopistettä
TIEP111 Ohjelmointi 2 (8 op)
ITKA204 Tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet (5 op)
TIEA261 Tietotekniikan rooli opetuksessa (2 op)
TIEA361 Tietotekniikan opettajan työvälineitä (5 op)
Sisällön valinnaisuus
Valitaan 15 opintopistettä
TIES460 Oppimateriaalituotanto (3 op)
TIES461 Tietotekniikan opetuksen perusteet (5 op)
TIES4620 Digitaaliset oppimisympäristöt (4 op)
TIES4630 Opetus ja ohjaus verkossa (3 op)
TIES606 Laudatur -tutkielma (20 op)
Sisällön valinnaisuus
Valitaan 25 opintopistettä
TIES4650 TVT-ohjaajana toimiminen (2-8 op)
TIES560 Tietotekniikan opintojakson suunnittelu ja toteutus (2-6 op)
TIES561 Koulutusteknologian seminaari (2-5 op)
TIES4680 Koulutusteknologian projekti (10 op)
TIES6790 Koulutusteknologian kirjatentti tai -referaatti (2-5 op)
Sisällön valinnaisuus
Valitaan erillisten kriteerien mukaan
TJTA116 Uudet teknologiat yhteiskunnassa (5 op)
ITKST41 Kybermaailma ja turvallisuus (5 op)
Sisällön valinnaisuus
Valitaan 15 opintopistettä
ITKST40 Yhteiskunta ja informaatioturvallisuus (5 op)
ITKST44 Kybermaailma ja kansainvälinen oikeus (5 op)
ITKST56 Järjestelmähaavoittuvuudet (5 op)
ITKST65 Kyberfyysisten järjestelmien resilienssi (3-5 op)
KYBS1201 Kyberturvallisuusteknologiat (5 op)
KYBS7011 Kyberturvallisuus, yhteiskunta ja henkinen kriisinkestävyys (5 op)
KYBS7021 Viestinnän ja vaikuttamisen teoreettisia perusteita (5 op)
KYBS7022 Informaatiovaikuttamisen keskeisiä kysymyksiä (5 op)
KYBS7031 Informaation hallinta ja tiedustelu I (5 op)
KYBS7092 Julkisen hallinnon kyberturvallisuus (5 op)
TJTSM51 Information Security Management (5 op)
TJTSM56 Advanced Course on Information Security Management (5 op)
TJTP111 Johdatus tietojärjestelmätieteeseen (3 op)
TJTP1121 Palvelumuotoiluprojekti (2 op)
Sisällön valinnaisuus
Valitaan 2.0 kappaletta
TJTA113 Tietojärjestelmien kehittäminen (5 op)
TJTA104 Ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus (5 op)
TJTA114 Tietohallinnon perusteet (5 op)
Sisällön valinnaisuus
Valitaan erillisten kriteerien mukaan
ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op)
ITKA204 Tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet (5 op)
TJTA2500 Kokonaisarkkitehtuuri käytännössä (5 op)
TJTA311 Projektin hallinta (5 op)
TJTA116 Uudet teknologiat yhteiskunnassa (5 op)
ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op)
ITKA204 Tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet (5 op)
TJTA311 Projektin hallinta (5 op)
TJTA116 Uudet teknologiat yhteiskunnassa (5 op)
TJTA113 Tietojärjestelmien kehittäminen (5 op)
TJTA104 Ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus (5 op)
TJTA114 Tietohallinnon perusteet (5 op)
Sisällön valinnaisuus
Valitaan erillisten kriteerien mukaan
TJTA2510 Fuzzy Front End -projekti (5 op)
TJTA3430 Tuotekehitysprojekti (5-10 op)
KOGP111 Kognitiotiede, ihminen ja teknologia (JY) (3 op)
TJTA104 Ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus (5 op)
KOGS403 Empiiriset tutkimusmenetelmät (5 op)
KOGA207 Kognitiivinen ja konstruktivistinen psykologia (6 op)
KOGS401 Kognitiotieteen keskeisiä kysymyksiä (3 op)
KOGS454 Kognition filosofia (2 op)
KOGS520 Käyttäjäpsykologia (6 op)
KOGS530 Web ja käytettävyys (3 op)
KOGS552 Designing for Life (5 op)
KOGS535 Kognitiotieteen klassiset diskurssit (3 op)
KOGS524 Käyttäjätutkimus (8 op)
KOGS536 Cognitive Modeling (5 op)
KOGS550 Life-Based Service Design (5 op)
KOGS551 Vuorovaikutussuunnittelu (8 op)

Kokonaisuus on kaikille digitalisaation opintokokonaisuuksia suorittaville yhteinen, ja sen tavoitteena on tarjota opiskelijalle digitalisaatioon liittyvä perusosaaminen ja -ymmärrys.

ITKP0001 Näkökulmia digitalisaatioon (2 op)
ITKP0002 Johdatus kyberturvallisuuteen (2-4 op)
ITKP0003 Johdatus algoritmiseen ajatteluun (2 op)
ITKP0004 Opiskelijan digityökalupakki (2 op)
ITKP0005 Palvelumuotoiluprojekti (2 op)
Sisällön valinnaisuus
Valitaan 0-15 opintopistettä
ITKP2004 Viestintä ja vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa (3 op)
TIEP181 Johdatus tietokoneavusteiseen matematiikkaan (2-4 op)
TIEP175 Tietokoneavusteinen laskenta ja visualisointi (1-2 op)
TILP2500 Data ja mittaaminen (5 op)
TILP2600 Datasta malliksi (5 op)
TIEP140 Johdatus data-analytiikkaan (2 op)
TIEA389 Introduction to Cognitive Computing (1 op)
Sisällön valinnaisuus
Valitaan erillisten kriteerien mukaan