Informaatioteknologian tiedekunnan erilliset opintokokonaisuudet

Yksikkö
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelman voimassaoloaika
01.08.2017-31.07.2020

Tutkintorakenne

Tietotekniikan perusopinnot (25 op) (24-27 op)

Kriteerit
Valitaan siten, että 25 op tulee täyteen
Sisällön valinnaisuuden lisätiedot
ITKP104 Tietoverkot suoritetaan 3 op laajuisena
Arvosteluasteikko
 • 0-5
Osaamistavoitteet
Tietotekniikka on tärkeä osa-alue missä tahansa työssä ja sitä tarvitaan työelämässä riippumatta siitä, mitä pääainetta yliopisto-opinnoissa on luettu. Muut kuin IT-tiedekunnan opiskelijat voivat vapaasti lukea tietotekniikkaa sivuaineenaan.

Tietotekniikkaa löytyy kaikkialta: taskusta, hyvinvointiteknologiasta, lentokoneista, koulusta, kavereilta, maan alta ja päältä. Ja löytyyhän sitä tietysti myös tietokoneista, matkapuhelimista, 3D-televisioista ja netistä.

Tietotekniikassa pureudutaan siihen, miten näitä eri systeemejä ja laitteita suunnitellaan ja toteutetaan erityisesti niissä asustavien tietokoneohjelmien muodossa. Mitä kaikkea informaatiota voidaan yleensä siirtää paikasta toiseen ja miten? Entä minkä takia pelit tunnistavat olohuoneessa pomppimisen ja pisteiden metsästyksen pelikonsolissasi?

Tietotekniikan opetuksen ja tutkimuksen painoalat liittyvät informaatioteknologian keskeisiin alueisiin, kuten vaativien ohjelmistojen suunnitteluun ja toteutukseen, tietotekniikan hyödyntämiseen koulutuksessa, tietoverkkojen tiedonsiirtojärjestelmien suunnitteluun ja hallintaan sekä tehokasta tietokonelaskentaa hyödyntävien numeeristen ja matemaattisten menetelmien ja mallien käyttöön, esimerkiksi teollisten tuotteiden suunnittelussa, teollisten prosessien ohjauksessa, luonnontieteellisessä mallintamisessa ja suurten tietoaineistojen analyysissä.
ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä (2 op)
ITKP1011 Web-julkaiseminen (2 op)
ITKP104 Tietoverkot (2-5 op)
ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op)

Valinnaisia ITKP-, ITKA-, TIEP- tai TIEA-alkuisia kursseja (12 op)

Sisällön valinnaisuus
Valitaan erillisten kriteerien mukaan

Tietotekniikan aineopinnot (35 op) (35 op)

Kriteerit
Valitaan siten, että 25 op tulee täyteen
Arvosteluasteikko
 • 0-5
Sisältö
Tietotekniikka on tärkeä osa-alue missä tahansa työssä ja sitä tarvitaan työelämässä riippumatta siitä, mitä pääainetta yliopisto-opinnoissa on luettu. Muut kuin IT-tiedekunnan opiskelijat voivat vapaasti lukea tietotekniikkaa sivuaineenaan.

Tietotekniikkaa löytyy kaikkialta: taskusta, hyvinvointiteknologiasta, lentokoneista, koulusta, kavereilta, maan alta ja päältä. Ja löytyyhän sitä tietysti myös tietokoneista, matkapuhelimista, 3D-televisioista ja netistä.

Tietotekniikassa pureudutaan siihen, miten näitä eri systeemejä ja laitteita suunnitellaan ja toteutetaan erityisesti niissä asustavien tietokoneohjelmien muodossa. Mitä kaikkea informaatiota voidaan yleensä siirtää paikasta toiseen ja miten? Entä minkä takia pelit tunnistavat olohuoneessa pomppimisen ja pisteiden metsästyksen pelikonsolissasi?

Tietotekniikan opetuksen ja tutkimuksen painoalat liittyvät informaatioteknologian keskeisiin alueisiin, kuten vaativien ohjelmistojen suunnitteluun ja toteutukseen, tietotekniikan hyödyntämiseen koulutuksessa, tietoverkkojen tiedonsiirtojärjestelmien suunnitteluun ja hallintaan sekä tehokasta tietokonelaskentaa hyödyntävien numeeristen ja matemaattisten menetelmien ja mallien käyttöön, esimerkiksi teollisten tuotteiden suunnittelussa, teollisten prosessien ohjauksessa, luonnontieteellisessä mallintamisessa ja suurten tietoaineistojen analyysissä.
TIEP111 Ohjelmointi 2 (8 op)
ITKA201 Algoritmit 1 (4 op)
ITKA204 Tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet (5 op)

Vapaavalintaisia ITKA- tai TIEA -alkuisia kursseja 18 op (18 op)

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 18 opintopistettä

Tietotekniikan syventävät opinnot (60 op)

Kriteerit
Valitaan siten, että 35 op tulee täyteen
Arvosteluasteikko
 • 0-5
Sisältö
Tietotekniikka on tärkeä osa-alue missä tahansa työssä ja sitä tarvitaan työelämässä riippumatta siitä, mitä pääainetta yliopisto-opinnoissa on luettu. Muut kuin IT-tiedekunnan opiskelijat voivat vapaasti lukea tietotekniikkaa sivuaineenaan.

Tietotekniikkaa löytyy kaikkialta: taskusta, hyvinvointiteknologiasta, lentokoneista, koulusta, kavereilta, maan alta ja päältä. Ja löytyyhän sitä tietysti myös tietokoneista, matkapuhelimista, 3D-televisioista ja netistä.

Tietotekniikassa pureudutaan siihen, miten näitä eri systeemejä ja laitteita suunnitellaan ja toteutetaan erityisesti niissä asustavien tietokoneohjelmien muodossa. Mitä kaikkea informaatiota voidaan yleensä siirtää paikasta toiseen ja miten? Entä minkä takia pelit tunnistavat olohuoneessa pomppimisen ja pisteiden metsästyksen pelikonsolissasi?

Tietotekniikan opetuksen ja tutkimuksen painoalat liittyvät informaatioteknologian keskeisiin alueisiin, kuten vaativien ohjelmistojen suunnitteluun ja toteutukseen, tietotekniikan hyödyntämiseen koulutuksessa, tietoverkkojen tiedonsiirtojärjestelmien suunnitteluun ja hallintaan sekä tehokasta tietokonelaskentaa hyödyntävien numeeristen ja matemaattisten menetelmien ja mallien käyttöön, esimerkiksi teollisten tuotteiden suunnittelussa, teollisten prosessien ohjauksessa, luonnontieteellisessä mallintamisessa ja suurten tietoaineistojen analyysissä.

40 op TIES- tai ITKS-alkuisia kursseja (40 op)

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 40 opintopistettä
TIES606 Laudatur -tutkielma (20 op)

Tietotekniikan perusopinnot, koulutusteknologia (25 op) (24-27 op)

Arvosteluasteikko
 • 0-5
Lisätiedot
ITKP104 Tietoverkot suoritetaan 3 op laajuisena
ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä (2 op)
ITKP1011 Web-julkaiseminen (2 op)
ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op)
ITKP104 Tietoverkot (2-5 op)
TIEP161 Opetusteknologia (3 op)

Valinnaisia ITKP-, ITKA-, TIEP- tai TIEA-alkuisia kursseja (9 op)

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 9 opintopistettä

Tietotekniikan aineopinnot, koulutusteknologia (35 op) (35 op)

Arvosteluasteikko
 • 0-5
TIEP111 Ohjelmointi 2 (8 op)
ITKA204 Tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet (5 op)
TIEA261 Tietotekniikan rooli opetuksessa (2 op)
TIEA361 Tietotekniikan opettajan työvälineitä (5 op)

Vapaavalintaisia ITKA- tai TIEA -alkuisia kursseja 15 op (15 op)

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 15 opintopistettä

Koulutusteknologian syventävät opinnot, erillinen opintokokonaisuus (60 op)

Arvosteluasteikko
 • 0-5
TIES460 Oppimateriaalituotanto (3 op)
TIES461 Tietotekniikan opetuksen perusteet (5 op)
TIES4620 Digitaaliset oppimisympäristöt (4 op)
TIES4630 Opetus ja ohjaus verkossa (3 op)
TIES606 Laudatur -tutkielma (20 op)

Valinnaiset syventävät opinnot, 25 op, esim. (25 op)

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 25 opintopistettä
TIES4650 TVT-ohjaajana toimiminen (2-8 op)
TIES560 Tietotekniikan opintojakson suunnittelu ja toteutus (2-6 op)
TIES561 Koulutusteknologian seminaari (2-5 op)
TIES4680 Koulutusteknologian projekti (10 op)
TIES6790 Koulutusteknologian kirjatentti tai -referaatti (2-5 op)

Muita soveltuvia TIES-, KOGS-, ITKS- ja TJTS-alkuisia kursseja (21-37 op)

Sisällön valinnaisuus
Valitaan erillisten kriteerien mukaan

Kyberturvallisuuden opintokokonaisuus (25 op)

Arvosteluasteikko
 • 0-5
Sisältö
Kyberturvallisuuden maisteriohjelman ohella kyberturvallisuuden opintoja voi suorittaa myös kyberturvallisuuden opintokokonaisuutena, joka on koostettu kyberturvallisuuden maisteriohjelman ja informaatioteknologian tiedekunnan opetuksesta. Opintokokonaisuus sopii sivuaineeksi yliopistotutkintoihin tai täydennyskoulutuksena suoritettavaksi.

Pakolliset opintojaksot (10 op)

TJTA116 Uudet teknologiat yhteiskunnassa (5 op)
ITKST41 Kybermaailma ja turvallisuus (5 op)

Valinnaiset opintojaksot (15 op)

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 15 opintopistettä
ITKST40 Yhteiskunta ja informaatioturvallisuus (5 op)
ITKST44 Kybermaailma ja kansainvälinen oikeus (5 op)
ITKST56 Järjestelmähaavoittuvuudet (5 op)
ITKST65 Kyberfyysisten järjestelmien resilienssi (3-5 op)
KYBS1201 Kyberturvallisuusteknologiat (5 op)
KYBS7011 Kyberturvallisuus, yhteiskunta ja henkinen kriisinkestävyys (5 op)
KYBS7021 Viestinnän ja vaikuttamisen teoreettisia perusteita (5 op)
KYBS7022 Informaatiovaikuttamisen keskeisiä kysymyksiä (5 op)
KYBS7031 Informaation hallinta ja tiedustelu I (5 op)
KYBS7092 Julkisen hallinnon kyberturvallisuus (5 op)
TJTSM51 Information Security Management (5 op)
TJTSM56 Advanced Course on Information Security Management (5 op)

Tietojärjestelmätieteen perusopinnot (25 op)

Arvosteluasteikko
 • 0-5

Pakolliset opinnot (5 op)

TJTP111 Johdatus tietojärjestelmätieteeseen (3 op)
TJTP1121 Palvelumuotoiluprojekti (2 op)

Vaihtoehtoiset opinnot (valitaan 2) (10 op)

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 2.0 kappaletta
TJTA113 Tietojärjestelmien kehittäminen (5 op)
TJTA104 Ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus (5 op)
TJTA114 Tietohallinnon perusteet (5 op)

Valinnaiset opinnot (suositellaan seuraavia) (10 op)

Sisällön valinnaisuus
Valitaan erillisten kriteerien mukaan
ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op)
ITKA204 Tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet (5 op)
TJTA2500 Kokonaisarkkitehtuuri käytännössä (5 op)
TJTA311 Projektin hallinta (5 op)
TJTA116 Uudet teknologiat yhteiskunnassa (5 op)

Valinnaisiksi kursseiksi käyvät kaikki IT-tiedekunnan perusopintojen ja aineopintojen kurssit. (0 op)

Sisällön valinnaisuus
Valitaan erillisten kriteerien mukaan

Tietojärjestelmätieteen aineopinnot, erillinen opintokokonaisuus (35 op)

Arvosteluasteikko
 • 0-5

Pakolliset kurssit (21 op)

ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op)
ITKA204 Tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet (5 op)
TJTA311 Projektin hallinta (5 op)
TJTA116 Uudet teknologiat yhteiskunnassa (5 op)

Vaihtoehtoiset opinnot (valitaan yksi, joka ei sisälly perusopintoihin) (5 op)

Sisällön valinnaisuus
Valitaan yksi
TJTA113 Tietojärjestelmien kehittäminen (5 op)
TJTA104 Ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus (5 op)
TJTA114 Tietohallinnon perusteet (5 op)

Valinnaiset opinnot (suositellaan seuraavia) (9 op)

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 9 opintopistettä
TJTA2510 Fuzzy Front End -projekti (5 op)
TJTA3430 Tuotekehitysprojekti (5-10 op)

Valinnaisiksi opinnoiksi käyvät kaikki IT-tiedekunnan perusopintojen ja aineopintojen kurssit (0 op)

Sisällön valinnaisuus
Valitaan erillisten kriteerien mukaan

Kognitiotieteen opintokokonaisuus (25-35 op)

Sisällön valinnaisuus
Valitaan erillisten kriteerien mukaan
Kriteerit
Opiskelijan valinnan mukaan 25-35 op.
Arvosteluasteikko
 • 0-5
Sisältö
Kognitiotiede on monitieteinen, erilaisia ihmistieteellisiä ja teknistaloudellisia aineita yhdistävä tieteenala, jonka tutkimuskohteina ovat mieli, kokemus, ajattelu ja älykkyys. Jyväskylän yliopistossa kognitiotiede tutkii ja opettaa ihmisen ja teknologian vuorovaikutukseen liittyviä kysymyksiä. Tutkimus pyrkii ratkaisemaan vuorovaikutusongelmia kognitiotieteen käsitteitä, teorioita ja menetelmiä hyödyntäen. Kognitiotiede on aidosti poikkitieteinen tieteenala, jonka tulee yhdistellä erityisesti psykologian, tietojenkäsittelytieteiden, tekoälytutkimuksen, lingvistiikan, neurotieteiden, antropologian, ja filosofian teorioita ja menetelmiä ihmismielen kompleksisen luonteen ymmärtämiseksi. Oppiaineen erillinen opintokokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden sekä syviin teoreettisiin pohdiskeluihin että käytännöllisten ja tulevaisuuden haasteisiin suuntautuneiden pyrkimysten toteuttamiseen.

Jyväskylän yliopiston kaikkien tiedekuntien opiskelijat saavat vapaasti suorittaa kognitiotieteen erillisen opintokokonaisuuden.

Pakolliset opinnot (13 op) (13 op)

KOGP111 Kognitiotiede, ihminen ja teknologia (JY) (3 op)
TJTA104 Ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus (5 op)
KOGS403 Empiiriset tutkimusmenetelmät (5 op)

Valinnaiset opinnot (valitaan vähintään 12 op) (25 op)

KOGA207 Kognitiivinen ja konstruktivistinen psykologia (6 op)
KOGS401 Kognitiotieteen keskeisiä kysymyksiä (3 op)
KOGS454 Kognition filosofia (2 op)
KOGS520 Käyttäjäpsykologia (6 op)
KOGS530 Web ja käytettävyys (3 op)
KOGS552 Designing for Life (5 op)

Muut kognitiotieteen opinnot (KOG) (0 op)

Erikseen sovittavat psykologian, sosiologian ja filosofian laitoksen soveltuvat opinnot. (0 op)

Opinnot (valitaan väh. 10 op, jos suoritetaan laajempi kokonaisuus) (29 op)

KOGS535 Kognitiotieteen klassiset diskurssit (3 op)
KOGS524 Käyttäjätutkimus (8 op)
KOGS536 Cognitive Modeling (5 op)
KOGS550 Life-Based Service Design (5 op)
KOGS551 Vuorovaikutussuunnittelu (8 op)

Muut kognitiotieteen opinnot (KOG) (0 op)

Digitalisaation opintokokonaisuus (10-25 op)

Sisällön valinnaisuus
Valitaan erillisten kriteerien mukaan
Kriteerit
Kaikille yhteisiä opintoja 10 op.
Lisäksi muita digitalisaatiokokonaisuuteen kuuluvia opintoja opiskelijan oman valinnan mukaan.
Osaamistavoitteet
Suomalainen yhteiskunta ja sen rakenteet ovat muuttuneet ja muuttuvat nopeasti. Informaatioteknologian hyödyntäminen läpäisevästi käytännössä kaikissa toiminnoissa on merkittävin yhteiskuntaamme muovaavista muutosvoimista. On tärkeää, että kaikilla Jyväskylän yliopistosta valmistuneilla on sellainen perusosaaminen ja –ymmärrys, että he osaavat toimia yhä digitaalisemmassa yhteiskunnassa ja aktiivisesti osallistua sen kehittämiseen.

Digitalisaation opintokokonaisuus tarjoaa eri alojen opiskelijoille sellaisen informaatioteknologian perusosaamisen, joka oman alan substanssiosaamiseen yhdistettynä mahdollistaa toimimisen aktiivisena digitaalisen yhteiskunnan kehittäjänä.

Digitalisaation opintokokonaisuuden tavoitteena on esitellä opiskelijalle digitalisaatiota ilmiönä ja haastaa opiskelija pohtimaan yhä voimakkaamman digitalisaation vaikutuksia omaan arkeensa, omaan tieteenalaansa ja yhteiskuntaan yleisesti.
Sisältö
Yhteisen kokonaisuuden voi suorittaa vähintään 10 opintopisteen laajuisena tai laajentaa sen erikseen määritellyillä 15 op lisäopinnoilla 25 op temaattiseksi kokonaisuudeksi.

Kymmenen opintopisteen laajuinen kaikille yhteinen kokonaisuus tutustuttaa digitalisaatioon yleisesti, kyberturvallisuuteen ja algoritmiseen ajatteluun. Lisäksi opiskelija tutustuu digitaalisten työvälineiden tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelussa, työnteossa ja vapaa-aikana niin oman kuin ryhmätyönkin tukena.

Kaikille yhteiset opinnot (10-12 op)

Kokonaisuus on kaikille digitalisaation opintokokonaisuuksia suorittaville yhteinen, ja sen tavoitteena on tarjota opiskelijalle digitalisaatioon liittyvä perusosaaminen ja -ymmärrys.

ITKP0001 Näkökulmia digitalisaatioon (2 op)
ITKP0002 Johdatus kyberturvallisuuteen (2-4 op)
ITKP0003 Johdatus algoritmiseen ajatteluun (2 op)
ITKP0004 Opiskelijan digityökalupakki (2 op)
ITKP0005 Palvelumuotoiluprojekti (2 op)

Muut opinnot (0-15 op)

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 0-15 opintopistettä
ITKP2004 Viestintä ja vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa (3 op)

Muita valinnaisia opintoja siten, että kokonaisuuden laajuus on mx 25 op (0 op)

Digitalisaation kokonaisuutta täydentävä datan analysoinnin ja visualisoinnin kokonaisuus 15 op (muille kuin tietotekniikan pääaineopiskelijoille) (15 op)

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 15 opintopistettä
TIEP181 Johdatus tietokoneavusteiseen matematiikkaan (2-4 op)
TIEP175 Tietokoneavusteinen laskenta ja visualisointi (1-2 op)
TILP2500 Data ja mittaaminen (5 op)
TILP2600 Datasta malliksi (5 op)
TIEP140 Johdatus data-analytiikkaan (2 op)
TIEA389 Introduction to Cognitive Computing (1-3 op)

Muu erikseen sovittava laskennallista ajattelua tukeva opintojakso (0 op)

Sisällön valinnaisuus
Valitaan erillisten kriteerien mukaan

Tietojärjestelmätieteen syventävät opinnot, erillinen opintokokonaisuus (60 op)

Arvosteluasteikko
 • 0-5
TJTSM52 Digital Business and Emerging Technologies (5 op)
TJTSM64 ICT Policy and Strategy (5 op)
TJTSM53 Project and Change Management (5 op)
TJTSM54 Advanced Topics on Systems Development (5 op)
TJTSM55 Information Systems Theories (5 op)
TJTS504 Tutkimus ja sen menetelmät (5 op)
TJTS505 Pro gradu -seminaari (5 op)
TJTS606 Sivuainetutkielma (20 op)

Muita syventäviä opintoja (5 op)

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 5 opintopistettä