KYBS5503 Maturiteetti (0 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Maturiteetin kirjoittavan opiskelijan tulee osoittaa hänen perehtyneen tutkielman aihepiiriin ja hallitsevan hyvän äidinkielen taidon.

Sisältö

Maisterin tutkintoon kuuluva maturiteetti kirjoitetaan pro gradu –tutkielmasta opiskelijan koulusivistyskielellä (suomi tai ruotsi). Jos opiskelijan koulusivistyskieli on muu kuin kotimainen kieli, sovitaan maturiteetin kielestä pro gradu –tutkielman ohjaajan kanssa. Jos opiskelijan aiempaan tutkintoon on sisältynyt maturiteetti tai vastaava suoritus, ei maturiteetille suoriteta erillistä kielentarkistusta. Maturiteettisuoritus tulee aina tehdä erillisenä suorituksena valvotussa koetilanteessa.