KYBP1001 Ohjelmoinnin perusopintotasoinen suoritus korkeakoulussa (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää, mitä tarkoitetaan algoritmilla. Hän osaa jäsentää yksinkertaisen ongelman siten, että se on ratkaistavissa algoritmisesti ja kuvailla ratkaisun kannalta toimivan algoritmin, tietotyypit ja tietorakenteet. Opiskelija osaa myös toteuttaa em. yksinkertaisen ongelman ratkaisevan algoritmin ja sen vaatimat tietotyypit ja tietorakenteet jollain ohjelmointikielellä. Esim. ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op).

Sisältö

Vähintään 5 op.