KYBP1004 Vaatimusmäärittelyn perusopintotasoinen suoritus korkeakoulussa (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee vaatimusmäärittelyn ja analyysin tavoitteet, ymmärtää mallinta-misen merkityksen tietojärjestelmien kehittämisessä, osaa lukea ja laatia UML-kielen mukaisia kaavioita sekä omaa valmiuksia vaatimusmäärittelyn ja järjestelmäanalyysin tekemiseen staattisen ja dynaamisen mallintamisen avulla. Esim. TJTA113 Tietojärjestelmien kehittäminen (5 op)

Sisältö

Vähintään 5 op.