ITKST44 Kybermaailma ja kansainvälinen oikeus (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi , englanti

Sisältö

Kurssin ensimmäisessä osassa käsitellään kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja sodan oikeussääntöjen perusteita ja ilmentymiä nykyaikaisissa konflikteissa. Kurssin toisessa osassa käsitellään sodan oikeussääntöjä kybermaailmassa ja kyberkonflikteissa. Kuinka sodankäynnin keinojen ja menetelmien sääntely sopii erilaisiin kyberkonflikteihin. Kuinka kybertoimijoiden osalta määritellään taistelijat ja ei-taistelijat tai sotilas- ja siviilikohteet.

Lisätiedot

Kurssille etusija sen mahdollisesti täyttyessä on kyberturvallisuuden maisteriohjelman opiskelijoilla.