Taloustieteen tohtoriohjelma

Tutkintonimike
Kauppatieteiden tohtorin tutkinto
Tutkinto-ohjelma
Taloustieteen tohtoriohjelma
Tutkinnon taso
Tohtorin tutkinto
Yksikkö
Kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelman voimassaoloaika
01.08.2017-31.07.2020
Kesto
4 vuotta
Pääasiallinen opetuskieli eli tutkintokieli
suomi

Kuvaus

At the Jyväskylä University School of Business and Economics you can complete the degree of Doctor of Science (Economics and Business Administration) in economics.

Doctoral degree in economics consists of:
• Discipline Specific Skills
• Transferable Skills
• Doctoral Dissertation

Finland has a national graduate programme in economics, the FDPE (Finnish Doctoral Programme in Economics). Completion of the central theoretical studies (micro, macro, econometrics) through the FDPE’s courses is recommended. The FDPE’s or other postgraduate programmes’ (incl. international programmes) special courses and research seminars are also ideal ingredients of the doctoral degree.

Osaamistavoitteet

GOAL 1 JSBE doctoral graduates have in-depth comprehension of their field of research and its social significance.
GOAL 2 JSBE doctoral graduates are able to demonstrate the ability to design and conduct original research independently.
GOAL 3 JSBE doctoral graduates have effective and competent written and oral communication skills in their area of expertise and field of research.
GOAL 4 JSBE doctoral graduates follow ethical guidelines of conducting research.


Tutkintorakenne

  Tieteellisen jatkokoulutuksen opinnot (60 op)

  Sisällön valinnaisuus
  Valitaan 60 opintopistettä

   Tieteenalakohtainen osaaminen (30 - 45 op)

   Tieteenalakohtaisiin opintoihin voi sisältyä pakollisina tai vapaavalintaisina opintoina esimerkiksi:
   • Taloustieteen syventävät opinnot ja jatkokoulutuskurssit (yleiset jatko-opintokurssit ja erikoistumiskurssit)
   • Tohtorikoulutusseminaarit
   • Tieteenteorian opinnot (pakollinen, 3-5 op)
   • Tohtoriopintoihin orientoivat opinnot
   • Väitöstutkimusta tukeva tutkijaliikkuvuus
   • Oppihistoria (pakollinen)

   Sisällön valinnaisuus
   Valitaan 30-45 opintopistettä

    Oman tieteenalan syventävät opinnot ja jatkokoulutuskurssit (24 op)

    Sisällön valinnaisuus
    Valitaan erillisten kriteerien mukaan
     Mikrotaloustiede (12 op)
     Sisällön valinnaisuus
     Valitaan 12 opintopistettä
     Makrotaloustiede (12 op)
     Sisällön valinnaisuus
     Valitaan 12 opintopistettä
     Muut opinnot (0 op)
     Sisällön valinnaisuus
     Valitaan 0 opintopistettä

   Yleiset valmiustaidot (15 - 30 op)

   Sisällön valinnaisuus
   Valitaan 15-30 opintopistettä

    Tutkimusosaaminen (1 - 28 op)

    Tutkimusosaamista edistäviin opintoihin voi sisältyä esimerkiksi opintoja seuraavista teemoista:
    • Tutkimusetiikka (pakollinen, väh. 1 op)
    • Tutkimusmenetelmät (pakollinen)
    • Ekonometria ja kvantitatiiviset menetelmät
    • Tilastotieteen, matematiikan, tietojärjestelmätieteen tai muita vastaavia opintojaksoja
    • Tutkimushankkeen hallinta
    • Tieteellinen julkaiseminen
    • Avoin tiede

    Tohtorin tutkintoon tulee sisällyttää pakollisina opintoina vähintään 1 op tutkimusetiikan opintoja.

    Sisällön valinnaisuus
    Valitaan 1-28 opintopistettä
     Tutkimusetiikka (1 op)
     Sisällön valinnaisuus
     Valitaan 1 opintopistettä
     Tutkimushankkeen hallinta (0 op)
     Sisällön valinnaisuus
     Valitaan 0 opintopistettä
     Tieteellinen julkaiseminen ja avoin tiede (0 op)
     Sisällön valinnaisuus
     Valitaan 0 opintopistettä

    Viestintäosaaminen (2 - 29 op)

    Viestintäosaamista edistäviin opintoihin voi sisältyä esimerkiksi opintoja seuraavista teemoista:
    • Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä
    • Vuorovaikutusosaaminen
    • Kielitaito ja kansainvälisyysosaaminen
    • Mediataidot
    • Esiintymistaidot

    Tohtorin tutkintoon tulee sisältyä pakollisina opintoina vähintään 2 op viestintäosaamisen opintoja.

    Sisällön valinnaisuus
    Valitaan erillisten kriteerien mukaan
     Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä (0 op)
     Sisällön valinnaisuus
     Valitaan 0 opintopistettä
     Vuorovaikutusosaaminen (0 op)
     Sisällön valinnaisuus
     Valitaan 0 opintopistettä
     Kielitaito ja kansainvälisyysosaaminen (0 op)
     Sisällön valinnaisuus
     Valitaan 0 opintopistettä
     Esiintymistaidot (0 op)
     Sisällön valinnaisuus
     Valitaan 0 opintopistettä

    Muu ammatillisen asiantuntijuuden rakentumista tukeva osaaminen (0 - 20 op)

    Muu ammatillisen asiantuntijuuden rakentumista tukeva osaaminen voi sisältää yliopistossa tai yliopiston ulkopuolella tehtyä vaativaa asiantuntijatyötä (ei kuitenkaan opiskelijan omaan väitöstutkimukseen liittyvää tutkimusta tai tutkimusvierailuja). Näitä tehtäviä voivat olla esimerkiksi annettu tutkimusalan opetus, tutkimustyö, laitoksen tai yliopiston kehittämiseen osallistuminen ja yliopiston ulkopuolella tehty työ.

    Muu ammatillisen asiantuntijuuden rakentumista tukeva osaaminen voi sisältää myös muunlaista toimintaa tai kurssisuorituksia, esimerkiksi pedagogiset taitoja, johtajuusosaamista, yrittäjyysosaamista kehittäviä opintoja.

    Sisällön valinnaisuus
    Valitaan 0-20 opintopistettä