Yrityksen taloustieteiden tohtoriohjelma

Tutkintonimike
Kauppatieteiden tohtorin tutkinto
Tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustieteiden tohtoriohjelma
Tutkinnon taso
Tohtorin tutkinto
Yksikkö
Kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelman voimassaoloaika
01.08.2017-31.07.2020
Kesto
4 vuotta
Pääasiallinen opetuskieli eli tutkintokieli
suomi , englanti

Kuvaus

At the Jyväskylä University School of Business and Economics you can complete the degree of Doctor of Science (Economics and Business Administration). The doctoral degree is possible to complete in six major disciplines: accounting, corporate communication, corporate environmental management, management and leadership, marketing, and strategy and entrepreneurship.

Doctoral degree in business studies consists of:
• Discipline Specific Skills
• Transferable Skills
• Doctoral Dissertation

Finland has a national graduate programme in business studies, KATAJA (The Finnish Doctoral Program in Business Studies). KATAJA’s special courses are ideal ingredients of the doctoral degree.

Osaamistavoitteet

GOAL 1 JSBE doctoral graduates have in-depth comprehension of their field of research and its social significance.
GOAL 2 JSBE doctoral graduates are able to demonstrate the ability to design and conduct original research independently.
GOAL 3 JSBE doctoral graduates have effective and competent written and oral communication skills in their area of expertise and field of research.
GOAL 4 JSBE doctoral graduates follow ethical guidelines of conducting research.


Tutkintorakenne

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 60 opintopistettä

Tieteenalakohtaisiin opintoihin voi sisältyä pakollisina tai vapaavalintaisina opintoina esimerkiksi:
• Pääaineen mukaiset syventävät opinnot ja jatkokoulutuskurssit
• Tohtorikoulutusseminaarit (pakollinen)
• Tieteenteorian opinnot (pakollinen, 3-5 op)
• Tohtoriopintoihin orientoivat opinnot
• Väitöstutkimusta tukeva tutkijaliikkuvuus

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 30-45 opintopistettä
Sisällön valinnaisuus
Valitaan 0 opintopistettä
Sisällön valinnaisuus
Valitaan yksi
YJOJ1950 Tohtorikoulutusseminaari (2 op)
YLAJ1950 Tohtorikoulutusseminaari (2 op)
YMAJ1950 Tohtorikoulutusseminaari (2 op)
YCCJ1950 Tohtorikoulutusseminaari (2 op)
IHMJ101 Tieteenteoria (3-5 op)
JSBJ6110 Johdatus jatko-opintoihin (4 op)
Sisällön valinnaisuus
Valitaan erillisten kriteerien mukaan
JSBJ1710 Konferenssiosallistumiset (0 op)
JSBJ1720 Tutkimusvierailut ulkomaille (0 op)
Sisällön valinnaisuus
Valitaan 15-30 opintopistettä

Tutkimusosaamista edistäviin opintoihin voi sisältyä esimerkiksi opintoja seuraavista teemoista:
• Tutkimusmenetelmät (pakolllinen)
• Laadullisten ja/tai määrällisten tutkimusmenetelmien opintoja
• Tutkimusetiikka (pakollinen, väh. 1 op)
• Tutkimushankkeen hallinta
• Tieteellinen julkaiseminen
• Avoin tiede

Tohtorin tutkintoon tulee sisällyttää pakollisina opintoina vähintään 1 op tutkimusetiikan opintoja.

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 1-28 opintopistettä
Sisällön valinnaisuus
Valitaan 1 opintopistettä
Sisällön valinnaisuus
Valitaan 0 opintopistettä
JSBJ1210 Orientoiva kurssi tutkimusmetodologiaan (4 op)
Sisällön valinnaisuus
Valitaan erillisten kriteerien mukaan
Sisällön valinnaisuus
Valitaan erillisten kriteerien mukaan

Viestintäosaamista edistäviin opintoihin voi sisältyä esimerkiksi opintoja seuraavista teemoista:
• Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä
• Vuorovaikutusosaaminen
• Kielitaito ja kansainvälisyysosaaminen
• Mediataidot
• Esiintymistaidot

Tohtorin tutkintoon tulee sisältyä pakollisina opintoina vähintään 2 op viestintäosaamisen opintoja.

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 2-29 opintopistettä
Sisällön valinnaisuus
Valitaan 0 opintopistettä

Muu ammatillisen asiantuntijuuden rakentumista tukeva osaaminen voi sisältää yliopistossa tai yliopiston ulkopuolella tehtyä vaativaa asiantuntijatyötä (ei kuitenkaan opiskelijan omaan väitöstutkimukseen liittyvää tutkimusta tai tutkimusvierailuja). Näitä tehtäviä voivat olla esimerkiksi annettu tutkimusalan opetus, tutkimustyö, laitoksen tai yliopiston kehittämiseen osallistuminen ja yliopiston ulkopuolella tehty työ.

Muu ammatillisen asiantuntijuuden rakentumista tukeva osaaminen voi sisältää myös muunlaista toimintaa tai kurssisuorituksia, esimerkiksi pedagogiset taitoja, johtajuusosaamista, yrittäjyysosaamista kehittäviä opintoja.

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 0-20 opintopistettä
JSBJ7110 Pedagoginen koulutus (0 op)
JSBJ7120 Tutkimusalaan liittyvä opetus (0 op)
JSBJ7130 Opinnäytetöiden ohjaus (0 op)
JSBJ7140 Opetusvierailu ulkomaille (0 op)
JSBJ7210 Tieteelliset arviointitehtävät (0 op)
JSBJ1960 Väitöskirja (0 op)