Yrityksen taloustieteiden tohtoriohjelma

Tutkintonimike
Kauppatieteiden tohtorin tutkinto
Tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustieteiden tohtoriohjelma
Tutkinnon taso
Tohtorin tutkinto
Yksikkö
Kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelman voimassaoloaika
01.08.2017-31.07.2020
Kesto
4 vuotta
Pääasiallinen opetuskieli eli tutkintokieli
suomi , englanti

Kuvaus

At the Jyväskylä University School of Business and Economics you can complete the degree of Doctor of Science (Economics and Business Administration). The doctoral degree is possible to complete in six major disciplines: accounting, corporate communication, corporate environmental management, management and leadership, marketing, and strategy and entrepreneurship.

Doctoral degree in business studies consists of:
• Discipline Specific Skills
• Transferable Skills
• Doctoral Dissertation

Finland has a national graduate programme in business studies, KATAJA (The Finnish Doctoral Program in Business Studies). KATAJA’s special courses are ideal ingredients of the doctoral degree.

Osaamistavoitteet

GOAL 1 JSBE doctoral graduates have in-depth comprehension of their field of research and its social significance.
GOAL 2 JSBE doctoral graduates are able to demonstrate the ability to design and conduct original research independently.
GOAL 3 JSBE doctoral graduates have effective and competent written and oral communication skills in their area of expertise and field of research.
GOAL 4 JSBE doctoral graduates follow ethical guidelines of conducting research.


Tutkintorakenne

  Tieteellisen jatkokoulutuksen opinnot (60 op)

  Sisällön valinnaisuus
  Valitaan 60 opintopistettä

   Yleiset valmiustaidot (15-30 op)

   Sisällön valinnaisuus
   Valitaan 15-30 opintopistettä

    Tutkimusosaaminen (1-28 op)

    Tutkimusosaamista edistäviin opintoihin voi sisältyä esimerkiksi opintoja seuraavista teemoista:
    • Tutkimusmenetelmät (pakolllinen)
    • Laadullisten ja/tai määrällisten tutkimusmenetelmien opintoja
    • Tutkimusetiikka (pakollinen, väh. 1 op)
    • Tutkimushankkeen hallinta
    • Tieteellinen julkaiseminen
    • Avoin tiede

    Tohtorin tutkintoon tulee sisällyttää pakollisina opintoina vähintään 1 op tutkimusetiikan opintoja.

    Sisällön valinnaisuus
    Valitaan 1-28 opintopistettä
     Tutkimusetiikka (1 op)
     Sisällön valinnaisuus
     Valitaan 1 opintopistettä
     Tutkimushankkeen hallinta (0 op)
     Sisällön valinnaisuus
     Valitaan erillisten kriteerien mukaan
     Tieteellinen julkaiseminen ja avoin tiede (0 op)
     Sisällön valinnaisuus
     Valitaan erillisten kriteerien mukaan

    Viestintäosaaminen (2-29 op)

    Viestintäosaamista edistäviin opintoihin voi sisältyä esimerkiksi opintoja seuraavista teemoista:
    • Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä
    • Vuorovaikutusosaaminen
    • Kielitaito ja kansainvälisyysosaaminen
    • Mediataidot
    • Esiintymistaidot

    Tohtorin tutkintoon tulee sisältyä pakollisina opintoina vähintään 2 op viestintäosaamisen opintoja.

    Sisällön valinnaisuus
    Valitaan 2-29 opintopistettä
     Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä (0 op)
     Sisällön valinnaisuus
     Valitaan 0 opintopistettä