Kauppakorkeakoulun muut opinnot

Yksikkö
Kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelman voimassaoloaika
01.08.2017-31.07.2020

Tutkintorakenne

Sisällön valinnaisuus
Valitaan erillisten kriteerien mukaan
YTTP1150 Viestinnän johtamisen perusteet (5 op)
JSBY6120 Opintojen suunnittelu avoimessa yliopistossa (1 op)
Sisällön valinnaisuus
Valitaan erillisten kriteerien mukaan
JSBY6310 Haluatko kauppatieteilijäksi (2 op)
JSBA7110 Työharjoittelu kotimaassa (5-15 op)
KTTA7110 Työharjoittelu kotimaassa (5-15 op)
JSBA7120 Työharjoittelu ulkomailla (5-15 op)
KTTA7120 Työharjoittelu ulkomailla (5-15 op)
JSBS7110 Työharjoittelu kotimaassa (5-15 op)
KTTS7110 Työharjoittelu kotimaassa (5-15 op)
JSBS7120 Työharjoittelu ulkomailla (5-15 op)
KTTS7120 Työharjoittelu ulkomailla (5-15 op)
JSBA7130 Projektiopinnot (1-6 op)
YCCS7110 Työssä oppiminen kotimaassa (10 op)
YCCS7120 Työssä oppiminen ulkomailla (10 op)
Sisällön valinnaisuus
Valitaan erillisten kriteerien mukaan
JSBY7310 Pienryhmän ohjaaminen (2 op)
JSBY7320 Luottamustehtävät (2-8 op)
JSBA7210 Mentorointi (2 op)
JSBA7220 Työnhakuvalmiudet: CV-klinikka (2 op)
JSBA7230 Vain työelämää (2 op)
JSBA7240 Käytännön business- ja viestintätaidot (0.5-6 op)
JSBS7210 Opetus- ja tutkimustyössä avustaminen (3-6 op)
JYUM005 Kansainvälisen pienryhmän ohjaaminen (2 op)
Sisällön valinnaisuus
Valitaan erillisten kriteerien mukaan
JSBA5210 Yhteiskunta, liiketoiminta ja liikunta (4 op)
Sisällön valinnaisuus
Valitaan erillisten kriteerien mukaan
JSBJ2110 Organization Theory (KATAJA) (0 op)
KTTJ8110 Jatko-opintoja ulkomaisessa yliopistossa (0 op)
JSBJ8110 Jatko-opintoja ulkomaisessa yliopistossa (0 op)