Yrityksen taloustieteiden maisteriohjelma, johtamisen opintosuunta

Tutkintonimike
Kauppatieteiden maisterin tutkinto
Tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustieteiden maisteriohjelma
Tutkinnon taso
Maisterin tutkinto
Yksikkö
Kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelman voimassaoloaika
01.08.2017-31.07.2020
Laajuus
120 opintopistettä
Kesto
2 vuotta
Pääasiallinen opetuskieli eli tutkintokieli
suomi

Kuvaus

Johtamisen maisteriohjelma koostuu johtamisen syventävistä, viestintä- ja kieliopinnoista, yleisopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Tutkintoon sisältyy opinnäytetyö

Johtamisen syventävissä opinnoissa luodaan syvällistä tietoa ja kriittisyyttä korostavat valmiudet organisaatioiden ja niissä toimivien ihmisten hyvään ja vastuulliseen johtamiseen. Johtamisen syventävissä opinnoissa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa, jotka ovat henkilöstön johtaminen ja johtajuus eri konteksteissaan sekä organisaatiot ja niiden toimintaympäristöt. Henkilöstön johtamisen alueella tarkastellaan esimiestyötä ja henkilöstövoimavarojen johtamista vastuullisen johtamisen ja organisaation suorituskyvyn kannalta. Organisaatiot ja niiden toimintaympäristöt opiskelualueena suuntautuu yrityksen ja yhteiskunnan välisen suhteen analysointiin ja tulkintaan. Fokuksena on tällöin vastuullinen liiketoiminta ja johtaminen.

Osaamistavoitteet

GOAL 1 Discipline based knowledge and knowledge application
Kauppatieteiden maisteri osaa arvioida ja soveltaa johtamisen teorioita ja käytäntöjä organisaation johtamistyössä sekä ymmärtää organisaatioiden vastuullisen roolin.
GOAL 2 Discipline based knowledge and responsible business
Kauppatieteiden maisteri osaa soveltaa ja arvioida vastuullisen liiketoiminnan periaatteita ja toimintatapoja organisaation toiminnassa
GOAL 3 Research skills
Kauppatieteiden maisteri kykenee kriittiseen ajatteluun ja ongelmien ratkaisuun sekä tieteelliseen tutkimukseen.
GOAL 4 Communication and language skills
Kauppatieteiden maisterilla on hyvät suulliset ja kirjalliset äidinkielen ja vieraan kielen viestintävalmiudet toimia tieteellisissä sekä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa tilanteissa.


Tutkintorakenne

Johtamisen syventävät opinnot (80 op)

Arvosteluasteikko
  • 0-5
Osaamistavoitteet
Discipline based knowledge and knowledge application
Kauppatieteiden maisteri osaa arvioida ja soveltaa johtamisen teorioita ja käytäntöjä organisaation johtamistyössä sekä ymmärtää organisaatioiden vastuullisen roolin.
Discipline based knowledge and responsible business
Kauppatieteiden maisteri osaa soveltaa ja arvioida vastuullisen liiketoiminnan periaatteita ja toimintatapoja organisaation toiminnassa.
Research skills
Kauppatieteiden maisteri kykenee kriittiseen ajatteluun ja ongelmien ratkaisuun sekä tieteelliseen tutkimukseen.
Sisältö
Johtamisen syventävissä opinnoissa luodaan syvällistä tietoa ja kriittisyyttä korostavat valmiudet organisaatioiden ja niissä toimivien ihmisten hyvään ja vastuulliseen johtamiseen. Johtamisen syventävissä opinnoissa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa, jotka ovat henkilöstön johtaminen ja johtajuus eri konteksteissaan sekä organisaatiot ja niiden toimintaympäristöt. Henkilöstön johtamisen alueella tarkastellaan esimiestyötä ja henkilöstövoimavarojen johtamista vastuullisen johtamisen ja organisaation suorituskyvyn kannalta. Organisaatiot ja niiden toimintaympäristöt opiskelualueena suuntautuu yrityksen ja yhteiskunnan välisen suhteen analysointiin ja tulkintaan. Fokuksena on tällöin vastuullinen liiketoiminta ja johtaminen.

Pakolliset (56 op)

YJOS1110 Metodiopinnot (6 op)
YJOS1910 Syventävien opintojen seminaari (3 op)
YJOS1920 Pro gradu -tutkielma (35 op)
JSBS1920 Kypsyysnäyte (0 op)

Seuraavista valittava kaksi (12 op)

Seuraavista valitaan vähintään kaksi opintojaksoa.

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 2.0 kappaletta
YJOS3110 Strategia-ajattelu (6 op)
YJOS4110 Organization Theories (6 op)
YJOS2110 Ihmisten johtaminen (6 op)
YJOS4120 Organisoituminen ja johtajuus (6 op)

Valinnaiset (24 op)

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 24 opintopistettä
YJOS3110 Strategia-ajattelu (6 op)
YJOS4110 Organization Theories (6 op)
YJOS2110 Ihmisten johtaminen (6 op)
YJOS4120 Organisoituminen ja johtajuus (6 op)
YJOS1120 Narratiivinen organisaatio- ja johtamistutkimus (6 op)
YJOS2130 International Human Resource Management (6 op)
YJOS2140 Henkilöstön rekrytointi ja työurat (6 op)
YJOS3120 Näkökulmia strategiaan (5 op)
YJOS4130 Oppiminen organisaatiossa (6 op)
YJOS4140 Cases in Business Ethics (5 op)
YJOS4150 CSR and Governance: Global and Local Perspectives (6 op)
YJOS4160 Muutoksen johtaminen (6 op)
YJOS4170 Innovaatiojohtaminen (6 op)
YJOS4180 Karisma eri konteksteissaan (5 op)
YJOS4190 Culture, Gender and Diversity Management (6 op)
YJOS5110 Johtamisen ajankohtaisia teemoja (6 op)
JSBS5110 Urheiluorganisaatioiden johtaminen (6 op)
JSBS7210 Opetus- ja tutkimustyössä avustaminen (3-6 op)

Muut yhteiset opinnot (20 op)

Viestintä- ja kieliopinnot (20 op)

Pakolliset opinnot (4 op)

XENT005 Professional Reporting (4 op)

Toinen vieras kieli (12 op)

Toisen vieraan kielen opinnoissa jatketaan samaa toista vierasta kieltä (ranska, espanja, venäjä tai saksa), joka on aloitettu kandidaatin tutkinnossa.

Enintään puolet maisterivaiheen toisen vieraan kielen opinnoista voi suorittaa myös toisen kotimaisen kielen syventävillä opinnoilla tai venäjän, arabian, japanin, kiinan tai korean kielen opinnoilla.

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 12 opintopistettä

Valinnaiset viestintä- ja kieliopinnot (4 op)

Vapaasti valittavia viestintä- tai kieliopintoja.

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 4 opintopistettä

Vapaasti valittavat opinnot (20 op)

Valinnaisia koulutusohjelmaa tukevia muiden aineiden opintoja tai ylimääräisiä koulutusohjelman syventäviä opintoja niin paljon, että tutkinnon minimilaajuus 120 opintopistettä tulee täyteen.

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 20 opintopistettä