Kauppakorkeakoulun erilliset opintokokonaisuudet

Yksikkö
Kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelman voimassaoloaika
01.08.2017-31.07.2020

Kuvaus

Muiden kuin kauppakorkeakoulun opiskelijoiden on suoritettava Liiketoimintaosaamisen perusopinnot min. 25 op vähintään arvosanalla 3 eli H eli Hyvä ennen kuin voivat siirtyä suorittamaan aineopintotasoisia opintokokonaisuuksia (25-27 op) tai aineopintoja (35-38 op).
Ota yhteyttä opintoasiat(at)jyu.fi kun olet suorittanut Liiketoimintaosaamisen perusopinnot min. 25 op tai Basic Business Studies min 25 cr ja pyydä kokonaisuuden koontia --> järjestelmä laskee keskiarvon samalla kun koonti suoritetaan.
Liiketoimintaosaamisen perusopinnot on johtamisen, markkinoinnin, laskentatoimen ja viestinnän johtamisen yhteinen perusopintokokonaisuus. Kokonaisuuteen kuuluu myös yrittäjyyden opintojakso, mutta yrittäjyydestä ei ole tarjolla aineopintoja tai aineopintotasoista opintokokonaisuutta.

Kauppakorkeakoulun opiskelijoiden osalta aineopintotasoisille opintojaksoille voi siirtyä aina kun vähintään kunkin opintosuunnan Liiketoimintaosaamisen perusopintojen peruskurssi on suoritettu. Tämä koskee johtamisen, markkinoinnin, laskentatoimen ja viestinnän johtamisen opintosuuntien (pääaineiden) opiskelijoita.


Tutkintorakenne

YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet (5 op)
YTTP1120 Markkinoinnin perusteet (5 op)
YTTP1130 Laskentatoimen perusteet (5 op)
YTTP1140 Yrittäjyyden perusteet (5 op)
YTTP1150 Viestinnän johtamisen perusteet (5 op)
YTTP1160 Liiketoimintaosaamisen perusteiden soveltaminen (3 op)
YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet (5 op)
YTTP1120 Markkinoinnin perusteet (5 op)
YTTP1130 Laskentatoimen perusteet (5 op)
YTTP1140 Yrittäjyyden perusteet (5 op)
YTTP1150 Viestinnän johtamisen perusteet (5 op)
YTTP2110 Introduction to Management and Leadership (5 op)
YTTP2120 Introduction to Marketing (5 op)
YTTP2130 Introduction to Accounting (5 op)
YTTP2140 Introduction to Entrepreneurship (5 op)
YTTP2150 Introduction to Corporate Communication (5 op)
YTTP2160 Basic Business Studies in Practice (3 op)
YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet (5 op)
YJOA2110 Henkilöstöjohtaminen (6 op)
YJOA2120 Työhyvinvoinnin johtaminen (6 op)
YJOA2130 Johdon ja henkilöstön kehittäminen (6 op)
Sisällön valinnaisuus
Valitaan 4 opintopistettä
YJOA2150 Henkilöstön rekrytointi ja työurat (4 op)
YJOA2140 Business and Leadership Ethics (5 op)
YJOA2160 Työn ja perheen suhde (4 op)
YJOA2110 Henkilöstöjohtaminen (6 op)
YJOA3110 Strategic Management (6 op)

HUOM! Psykologian perusopinnot on vapaa erillinen opintokokonaisuus, mutta aineopintotasoisia opintojaksoja voi suorittaa vain opinto-oikeuden hakemuksella saaneet.

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 14 opintopistettä
YJOA2120 Työhyvinvoinnin johtaminen (6 op)
YJOA2130 Johdon ja henkilöstön kehittäminen (6 op)
YJOA2140 Business and Leadership Ethics (5 op)
YJOA2150 Henkilöstön rekrytointi ja työurat (4 op)
CEMA2110 Business, Society and the Environment (5 op)
PSYP130 Persoonallisuuspsykologia I (5 op)
PSYA130 Persoonallisuuspsykologia II (5 op)
PSYA151 Työ- ja organisaatiopsykologia II (5 op)
YJOA2110 Henkilöstöjohtaminen (6 op)
YJOA3110 Strategic Management (6 op)

HUOM! Psykologian perusopinnot on vapaa, mutta aineopintotasoisia opintojaksoja voi suorittaa vain opinto-oikeuden hakemuksella saaneet.

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 24 opintopistettä
YJOA2120 Työhyvinvoinnin johtaminen (6 op)
YJOA2130 Johdon ja henkilöstön kehittäminen (6 op)
YJOA2140 Business and Leadership Ethics (5 op)
YJOA2150 Henkilöstön rekrytointi ja työurat (4 op)
CEMA2110 Business, Society and the Environment (5 op)
PSYP130 Persoonallisuuspsykologia I (5 op)
PSYA130 Persoonallisuuspsykologia II (5 op)
PSYA151 Työ- ja organisaatiopsykologia II (5 op)
YLAA3110 Kirjanpito ja tuloslaskenta (6 op)
YLAA3120 Kirjanpito ja verotus (6 op)
YLAA2110 Kustannuslaskenta (7 op)
YLAA2120 Talousjohtaminen (6 op)
YLAA3110 Kirjanpito ja tuloslaskenta (6 op)
YLAA3120 Kirjanpito ja verotus (6 op)
YLAA2110 Kustannuslaskenta (7 op)
YLAA2120 Talousjohtaminen (6 op)
Sisällön valinnaisuus
Valitaan 12 opintopistettä
YLAA3130 Tilintarkastuksen peruskurssi (6 op)
YLAA3140 Konsernitilinpäätös (6 op)
YLAA4110 Corporate Finance (6 op)
YMAA2110 Kuluttajakäyttäytyminen (6 op)
YMAA2120 Asiakassuhde- ja palvelujohtaminen (6 op)
Sisällön valinnaisuus
Valitaan 14 opintopistettä
YMAA2130 Markkinoinnin johtaminen (5 op)
YMAA2140 International Marketing (5 op)
YMAA2150 Tuotteistaminen ja myynti (5 op)
YMAA2160 Markkinointitutkimus (5 op)
YMAA2170 Sosiaalinen markkinointi (4-6 op)
YMAA2110 Kuluttajakäyttäytyminen (6 op)
YMAA2120 Asiakassuhde- ja palvelujohtaminen (6 op)
YMAA2130 Markkinoinnin johtaminen (5 op)
YMAA2140 International Marketing (5 op)
YMAA2150 Tuotteistaminen ja myynti (5 op)
YMAA2160 Markkinointitutkimus (5 op)
YMAA2170 Sosiaalinen markkinointi (4-6 op)
KTTP2110 Taloustieteen peruskurssi (8 op)
KTTP2120 Suomen talous ja talouspolitiikka (5 op)

Valitaan vähintään 12 op seuraavista perus- ja aineopintotasoisista opintojaksoista.

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 13 opintopistettä
KTTP3110 Julkistalouden perusteet (5 op)
KTTP3210 Koulutuksen talous (5 op)
KTTP4110 Johdatus rahoitukseen (8 op)
KTTP4120 Rahoitusmarkkinat ja -instituutiot (6 op)
KTTA1110 Matemaattinen taloustiede I (5 op)
KTTA1120 Ekonometrian johdantokurssi (8 op)
KTTA2150 Mikrotaloustiede I (8 op)
KTTA2160 Makrotaloustiede I (8 op)
KTTA3410 Kaupunki- ja aluetalous (5 op)
KTTA3510 Työmarkkinat (5 op)
KTTA3610 Terveystaloustiede (5 op)
KTTA4130 Sijoittaminen ja rahoitusvaateiden hinnoittelu (5 op)
KTTA4140 Kansainvälinen kauppa (5 op)
KTTA2150 Mikrotaloustiede I (8 op)
KTTA2160 Makrotaloustiede I (8 op)
KTTA1110 Matemaattinen taloustiede I (5 op)
KTTA1120 Ekonometrian johdantokurssi (8 op)

Valitaan vähintään 6 op seuraavista opintojaksoista, joita ei ole käytetty perusopintokokonaisuuteen tai muihin opintokokonaisuuksiin.

Sisällön valinnaisuus
Valitaan 6 opintopistettä
KTTP3110 Julkistalouden perusteet (5 op)
KTTP3210 Koulutuksen talous (5 op)
KTTP4110 Johdatus rahoitukseen (8 op)
KTTP4120 Rahoitusmarkkinat ja -instituutiot (6 op)
KTTA3410 Kaupunki- ja aluetalous (5 op)
KTTA3510 Työmarkkinat (5 op)
KTTA3610 Terveystaloustiede (5 op)
KTTA4130 Sijoittaminen ja rahoitusvaateiden hinnoittelu (5 op)
KTTA4140 Kansainvälinen kauppa (5 op)
KTTP4110 Johdatus rahoitukseen (8 op)
KTTP4120 Rahoitusmarkkinat ja -instituutiot (6 op)
YLAA3110 Kirjanpito ja tuloslaskenta (6 op)
Sisällön valinnaisuus
Valitaan 5 opintopistettä
KTTA4130 Sijoittaminen ja rahoitusvaateiden hinnoittelu (5 op)
YLAA3140 Konsernitilinpäätös (6 op)
KAOA1200 Sijoittajaviestintä (5 op)
KAOA1190 Arvopaperimarkkinaoikeus (5 op)
KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet (5 op)
Sisällön valinnaisuus
Valitaan 20 opintopistettä
KAOA1120 Sopimusoikeus (5 op)
KAOA1130 Perintä ja maksukyvyttömyysmenettelyt (3 op)
KAOA1140 Immateriaalioikeus (5 op)
KAOA1150 Yhtiöoikeus (5 op)
KAOA1160 Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat (5 op)
KAOA1170 Työoikeus (5 op)
KAOA1180 Arvonlisäverotus (5 op)
KAOA1190 Arvopaperimarkkinaoikeus (5 op)
KAOA1200 Sijoittajaviestintä (5 op)
KAOA1210 Tietoyhteiskunnan oikeus (5 op)
KAOA1220 Eurooppaoikeus (5 op)
KAOA1230 Yritysverotuksen perusteet (5 op)
KAOA1240 Kansainvälinen vero-oikeus (5 op)
KAOA1260 Oikeustaloustiede (5 op)
KAOA1270 Viestintäoikeus (5 op)
KAOA1280 Henkilöverotus (5 op)
KAOA1290 Kauppa- ja viestintäoikeuden seminaari (5 op)
KAOA1300 Julkishallinnon sääntely (6 op)
KAOA1120 Sopimusoikeus (5 op)
KAOA1130 Perintä ja maksukyvyttömyysmenettelyt (3 op)
KAOA1140 Immateriaalioikeus (5 op)
KAOA1150 Yhtiöoikeus (5 op)
KAOA1160 Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat (5 op)
KAOA1170 Työoikeus (5 op)
KAOA1180 Arvonlisäverotus (5 op)
KAOA1190 Arvopaperimarkkinaoikeus (5 op)
KAOA1200 Sijoittajaviestintä (5 op)
KAOA1220 Eurooppaoikeus (5 op)
KAOA1210 Tietoyhteiskunnan oikeus (5 op)
KAOA1230 Yritysverotuksen perusteet (5 op)
KAOA1240 Kansainvälinen vero-oikeus (5 op)
KAOA1260 Oikeustaloustiede (5 op)
KAOA1270 Viestintäoikeus (5 op)
KAOA1280 Henkilöverotus (5 op)
KAOA1290 Kauppa- ja viestintäoikeuden seminaari (5 op)
KAOA1300 Julkishallinnon sääntely (6 op)

Pakollisena voi suorittaa joko suomenkielisen tai englanninkielisen yrittäjyyden perusopintojakson

Sisällön valinnaisuus
Valitaan yksi
YTTP1140 Yrittäjyyden perusteet (5 op)
YTTP2140 Introduction to Entrepreneurship (5 op)
Sisällön valinnaisuus
Valitaan 20 opintopistettä
YMAA2150 Tuotteistaminen ja myynti (5 op)
URAP005 Unelmat+Inspiraatio! (3 op)
URAA1006 Ideasta toiminnaksi 1 - NY Start Up (5 op)
URAA1007 Ideasta toiminnaksi 2 - NY Start Up (5 op)
URAA1005 Ideasta yritykseksi -esihautomokurssi (5 op)
URAA1010 Entrepreneurship in Action (2-5 op)
URAA009 Työllistyvyyttä edistävät opinnot (1-6 op)
JSBA5110 Business in Asia (4 op)
URAA1001 Tiimi ja Työnantaja -projektikurssi (3-6 op)
URAA1002 DreamUp -tapahtuma -projektikurssi (3-5 op)
URAA1003 Luo oma kesäduunisi (2 op)
URAS001 Yrittäjyystarinoita (2 op)
JSBP9110 Johdatus taloushallintoon (LITO) (5 op)
JSBP9120 Markkinoinnin ja myynnin perusteet (LITO) (5 op)
JSBP9130 Johtamisen ja organisaatioiden perusteet (LITO) (5 op)
JSBP9140 Johdatus yrittäjyyteen (LITO) (5 op)
JSBP9150 Liiketoimintaympäristön taloustiede (LITO) (5 op)
JSBP9160 Johdatus yritysjuridiikkaan (LITO) (5 op)
JSBP9170 Johdatus yritysvastuuseen (LITO) (5 op)
JSBP9180 Liiketoimintaosaamisen kokonaisdynamiikka ja sen ohjaaminen - VIBu-yrityssimulaatio (LITO) (5 op)