Liikuntapedagogiikan maisteriohjelma

Tutkintonimike
Liikuntatieteiden maisterin tutkinto
Tutkinto-ohjelma
Liikuntapedagogiikan maisteriohjelma
Tutkinnon taso
Maisterin tutkinto
Yksikkö
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelman voimassaoloaika
01.08.2017-30.07.2020
Laajuus
120 opintopistettä
Kesto
2 vuotta
Pääasiallinen opetuskieli eli tutkintokieli
suomi

Kuvaus

Liikunnan- ja terveystiedon opettajakoulutuksen tavoitteena tukea opiskelijan kasvua opettajaksi, joka on laaja-alainen hyvinvoinnin asiantuntija ja joka on kiinnostunut työnsä kehittämisestä. Valmistuttuaan opiskelijalla on valmiudet perehtyä uuteen tutkimustietoon ja soveltaa sitä omaan työhönsä, arvioida kriittisesti omia toimintatapojaan, kehittää opetustaan sekä luoda opetustilanteisiin motivoivan ja oppilaan itseohjautuvuutta tukevan ilmapiirin

Liikuntapedagogiikasta liikuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon suorittanut opiskelija

omaa monipuoliset tiedot ja taidot liikunnasta, lasten ja nuorten liikuntakulttuurista sekä oppimisesta ja koulumaailmasta
osaa tietojensa ja taitojensa avulla tukea yksilöllisesti oppijan oppimista ja kokonaisvaltaista kehittymistä
osaa työskennellä moniammatillisessa työyhteisössä
osaa soveltaa uutta tutkimustietoa oman työnsä kehittämiseksi
omaa valmiudet kehittää ja arvioida opetustaan
tuntee opettajan työtä määrittävän lainsäädännön
toimii eettisesti ja pedagogisesti tahdikkaasti sekä osaa arvioida omaa toimintaansa vaihtelevissa tilanteissa

Liikuntatieteiden maisterin (lpe) tutkinnon ajoitussuositus: file://fileservices.ad.jyu.fi/homes/rasinaho/My%20Documents/LitM_ajoitus_netti.pdf

Osaamistavoitteet

Liikuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnoissa (pääaineena liikuntapedagogiikka, sivuaineena terveystieto) opiskellaan valmiuksia toimia kasvatuksen ja liikunnan- ja terveystiedon opetuksen asiantuntijana alan organisaatioissa. Koulutuksen käytyään opiskelijalla on monipuoliset aineenhallinnalliset, pedagogiset ja didaktiset valmiudet kasvatuksellisten haasteiden ratkomiseen tulevaisuuden kouluissa. Opinnoissa keskitytään opiskelijan oman pedagogisen näkemyksen ja toiminnan rakentamiseen sekä tiedostetaan liikunnanopettajan työn yhteiskunnallinen merkitys.


Tutkintorakenne

  Vapaasti valittavat opinnot (22 - 25 op)

  Voit valita myös enemmän kuin 22 opintopistettä.

  Sisällön valinnaisuus
  Valitaan 22-25 opintopistettä

   Liikuntapedagogiikan valinnaiset opinnot (0 - 25 op)

   Sisällön valinnaisuus
   Valitaan 0-25 opintopistettä