Avoimen tiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa

Avointa tietoa on tarjolla paljon, mutta kuinka yritys voisi sitä hyödyntää?

Maksuttomassa työpajassa tutustut erilaisiin avoimen tiedon lähteisiin, kuulet esimerkkejä, miten avointa tietoa voi hyödyntää ja ideoit muiden osallistujien kanssa, kuinka sinä voisit käyttää avointa tietoa oman liiketoimintasi tukena. Avoimella tiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on julkista, koneluettavassa muodossa, maksutonta ja, jota on lupa käyttää.

Asiantuntijoina toimivat Mika Ahvenainen Liikennevirastosta ja Ville Isomöttönen Jyväskylän yliopistosta.

Työpajatyöskentelyä varten tarvitset kannettavan tietokoneen tai tabletin. Ota oma mukaan jos pystyt! Hankkeella on käytössä joitakin tabletteja, jos sinulla ei ole omaa konetta tai tablettia.

Ohjelma:

Klo 12-12.15        Aloituspuheenvuoro

Klo 12.15-12.45   Ville Isomöttönen: Alustus aiheeseen

Klo 12.45-13.15   Mika Ahvenainen: Liikennevirasto

Klo 13.15-13.45   Kahvit

Klo 13.45-15.50   Työpajaosuus

Klo 15.50-16.00   Yhteenveto iltapäivästä

 

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 3.6.! 

Ilmoittaudu tästä linkistä!

 

Samassa tilassa jatkuu klo 16.15-17.15 Digipolku-hankkeen loppuseminaari, jossa käymme läpi hankkeen toimenpiteitä ja tuloksia. Jos haluat jäädä loppuseminaariin, niin ilmoittaudu mukaan, niin osaamme varata oikean määrän kahvia ja kakkua. Yllä olevan ilmoittautumislinkin kautta voit ilmoittautua myös loppuseminaarin (oma kohtansa). 

 

Esimerkkejä avoimen tiedon lähteistä ja hyödyntämisestä:

 

Hyvä sivusto, jossa koottuna yleistä tietoa, dataa ja sovelluksia:

Helsinki Region Infoshare eli HRI on pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteinen avoimen datan palvelu. Sivusto sisältää tietoa yli 600:sta datasetistä, yli 200:sta sovelluksesta ja yli 100:sta rajapinnasta. www.hri.fi

Sovelluksia

Apps4Finland 2014-kilpailun tuotokset antavat kattavan kuvan avoimen datan hyödyntämismahdollisuuksista. Kilpailutöitä on kymmenittäin kategorioissa Innosta, Mahdollista, Hahmota, Vaikuta ja Apps4Mobility. Listoilta löytyy esimerkiksi Voiteluvinkki-sovellus (tekijät: Mika Korvenranta ja Simo Rautiainen), joka tuottaa voiteluvinkkejä hiihtäjille reaaliaikaiseen sijaintiin perustuen ja Väärin pysäköity!-sovellus (tekijät: Pauli Misikangas), jossa heatmap-karttana on nähtävillä pysäköinnin ongelma-alueet Helsingissä.

https://trello.com/b/Fg4ESbPs/apps4finland-2014

Open Street Map-karttapalvelu on avoin vaihtoehto esimerkiksi Googlen tuottamalle kartalle. Sinne jokainen voi käydä lisäämässä tietoa, joten kartan tarkkuus on käyttäjien vastuulla. Karttaan tehdään muutoksia päivittäin. Vaikka kyse on vapaaehtoisuudesta, toiminnassa on mukana suuri määrä käyttäjiä tuottamassa karttaan sisältöä.

https://www.openstreetmap.org/

Lähteitä

Tilastokeskuksella on laaja kattaus avointa dataa, josta pääsee tarkastelemaan esimerkiksi tietyllä postinumeroalueella vuokralla asuvien määrää, levätilanteen kehitystä viikkotasolla tietyiltä vuosilta ja rakennus- ja asuntotuotannon puolelta näkee vaikkapa tiettynä vuonna rakennusluvan saaneiden hoitoalan rakennusten tilavuuden kuutioina.

http://www.stat.fi/org/avoindata/pxweb.html


Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos pitää yllä sosiaali- ja terveysalan tietokantoja, joita voi vapaasti käydä katsomassa. Aineisto on anonyymiä, mutta sieltä saa tarkkoja määriä esimerkiksi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin silmätautien erikoisalan jonotustilanteesta vuodesta 2013 vuoteen 2017 tai Luhangan sosiaalitoimiston käyntimäärät vastaavilta vuosilta.

https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/aineistot-ja-palvelut/avoin-data