07.03.2017

Kirjastoala

Kirjastoala

Nimikkeitä

 • kirjastonhoitaja, kirjastovirkailija
 • kirjastonjohtaja/kirjastotoimenjohtaja
 • kirjastoamanuenssi
 • informaatikko
 • tietopalveluvirkailija, -sihteeri

Osaaminen

 • tiedonhaun ja tiedonhallinnan taidot
 • hyvät tietotekniset valmiudet
 • viestintä- ja asiakaspalvelutaidot
 • neuvonta- ja kouluttamistaidot
 • kielitaito
 • tieteenalojen tuntemus (etenkin tieteellisissä kirjastoissa)

Tutkinto

 • informaatiotutkimus (Suomen avoin yliopisto: verkko-opetus, JY kesäyliopisto)

Työtehtävät

 • tiedonhaku, -hallinta ja -välitys
 • asiakaslähtöinen palvelutyö
 • kouluttaminen ja tiedonhaun ohjaaminen
 • aineistojen hankinta, luokittelu ja kuvaus
 • tietopalveluiden tuottaminen
 • tiedottaminen

Työnantajia

 • kuntien, kaupunkien ja maakuntien kirjastot
 • tieteelliset kirjastot (Kansalliskirjasto tai yliopistojen kirjastot)
 • laitoskirjastot (mm. oppilaitoksissa ja sairaaloissa)
 • erilaisten organisaatioiden ja yritysten kirjastot
 • erikoiskirjastot (mm. Eduskunnan ja Museoviraston kirjasto)

Lue työelämätarinoita