07.03.2017

Opinto- ja muu julkinen hallinto

Opinto- ja muu julkinen hallinto

Nimikkeitä

 • rehtori
 • pedagoginen suunnittelija
 • projektityöntekijä
 • TVT opetuskäytön kehitysasiantuntija
 • amanuenssi
 • yritysyhteistyön suunnittelija
 • verkkopedagoginen suunnittelija
 • koulutussihteeri

Osaaminen

 • tiimityöskentelytaidot
 • projektinhallinta
 • esiintymistaldot
 • kehittämisosaaminen
 • some-osaaminen
 • oma-aloitteisuus
 • palveluasenne
 • ihmissuhdetaidot
 • empatia
 • hallinnollinen kokemus ja tuntemus
 • hyvät viestintätaidot
 • IT-taidot

Tutkinto

 • kielet
 • pedagogiset opinnot

Työtehtävät

 • palveluiden suunnittelu ja kehitys
 • opintojen koordinointi
 • opiskelijavalinnan järjestely
 • opinto-ohjaus
 • asiakaspalvelu
 • OPS-suunnittelu
 • opetuksen kehittäminen (=> rahoituksen hankinta)
 • opiskelijarekrytointi

Työnantajia

 • oppilaitokset, yritykset, järjestöt, kunnat, virastot

Lue työelämätarinoita