07.03.2017

Kustannusala

Kustannusala

Nimikkeitä

 • kustannustoimittaja
 • käsikirjoittaja
 • digital producer
 • freelancer-toimittaja
 • projektisuunnittelija
 • Foreign Rights Manager
 • markkinointipäällikkö
 • viestintäsuunnittelija

Osaaminen

 • projektinhallinta
 • hyvät vuorovaikutustaidot
 • hyvät teksti- ja diskurssitaidot
 • vaadittava kielitaito
 • oppimateriaalityössä kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntemus
 • koulumaailman tuntemus

Tutkinto

 • kielet
 • kirjallisuus
 • viestintä (esim. journalistiikka)
 • markkinointi
 • oppimateriaaliyksiköissä aineenopettajan pedagogiset opinnot

 Työtehtävät

 • kustannustoimittaja
  • kustantamon ja kirjailijoiden/kirjoittajien yhdyshenkilönä toimiminen
  • hankkeiden ja projektien organisointi
  • käsikirjoitusten arviointi
  • palautteenanto
 • käsikirjoittaja
  • sisällöntuotanto
 • viestintäsuunnittelija
  • viestintä

Työnantajia

 • kustantamot, erityisesti kielten oppimateriaaliyksiköt, tietokirjallisuus, käännöskirjallisuus (esim. Finn Lectura, Otava, Edita Publishing Oy, WSOY Sanoma Pro, Bonnier Books Finland)

Lue työelämätarinoita