03.03.2017

Järjestötoiminta

Järjestötoiminta


Nimikkeitä

 • projektikoordinaattori
 • projektisuunnittelija
 • kehitysyhteistyökoordinaattori
 • projektipäällikkö
 • sihteeri
 • asiamies
 • toiminnanjohtaja

Osaaminen

 • Kieli- ja kulttuuriosaaminen
 • organisointitaidot
 • (EU-)hankeosaaminen
 • oma-aloitteisuus
 • matkustusvalmius
 • hyvä suullinen ja kirjallinen ilmaisu
 • jarjestötoimintakokemus
 • hyvät IT-taidot
 • järjestön edustaman alan sisältönosaaminen
 • talousosaaminen
 • EU-osaaminen


Tutkinto

 • kielet
 • yhteiskuntatieteet
 • viestintä
 • kulttuurienvälinen viestintä
 • taloustieteet
 • järjestön alan sisältöosaaminen (esim. kirjallisuus, ympäristötieteet, terveystieteet)


Työtehtävät

 • tapahtumatuotanto
 • projektien suunnittelu ja käytännön toteutus
 • kampanjointi
 • sidosryhmäviestintä
 • varainhankinta
 • raportointi
 • avustustyö

Työnantajia

 • järjestöt, liitot, yhdistykset, säätiöt (esim. Suomen Ylioppilaskuntien liitto, Eurooppalainen Suomi ry, Monikulttuurisuuskeskus Gloria)

Lue työelämätarinoita järjestötoiminnan työtehtävistä