03.03.2017

Kielenopetus

Kielenopetus 

Nimikkeitä

 • opettaja
 • kielenopettaja
 • kielenlehtori
 • S2-opettaja
 • tuntiopettaja

Tutkinto

 • kielet
 • pedagogiset opinnot
 • kasvatustiede
 • erityispedagogiikka
 • suomi toisena kielenä -opinnot

Osaaminen

 • opetettavan kielen hallinta
 • kielen oppimisen ja osaamisen asiantuntijuus
 • oppimisympäristöjen tuntemus
 • tieto- ja viestintätekniikkataidot (esim. verkko-opetustaidot)
 • opetushallinnon, opetussuunnitelman ja lainsäädännön tuntemus
 • vuorovaikutustaidot, yhteistyötaidot

 Työtehtävät

 • opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi
 • oppilaiden ja opiskelijoiden ohjaus
 • oppimissuunnitelmien laatiminen
 • opetussuunnitelmien laatiminen
 • yhteistyö vanhempien kanssa
 • moniammatillinen yhteistyö

Työnantajia

 • kunnat, kaupungit, kuntayhtymät, korkeakoulut (laitokset ja kielikeskukset) 
 • yksityiset työnantajat
 • kansanopistot, kansalais- ja työväenopistot

Lue työelämätarinoita