03.03.2017

Kv-toiminta

Kv-toiminta


Nimikkeitä

 • kv-asioiden koordinaattori
 • kv-yhteyksien yhteysjohtaja
 • kv-asiain opintosihteeri
 • kansainvälisten asioiden sihteeri
 • planning officer
 • kv-asioiden suunnittelija
 • kv-asioiden päällikkö
 • yhteyspäällikkö
 • kv-asiantuntija
 • projektikoordinaattori


Osaaminen

 • laajat kielivalmiudet
 • hyvät vuorovaikutustaidot
 • yhteistyökyky
 • verkkosivujen päivitystaidot
 • IT-taidot
 • kv-alan tuntemus
 • organisointikyky

Tutkinto

 • kielet (molemmat suuntautumisvaihtoehdot)
 • viestintä (esim. Intercultural communication)

Työtehtävät

 • kv-opiskelijoiden asioiden organisointi
 • tapahtumien järjestäminen
 • projektien hallinnointi
 • sisällöntuotanto verkkoon
 • koulutus
 • työnohjaus
 • verkostoituminen


Työnantajia

 • yliopistot, korkeakoulut, kaupungit,
  järjestöt (esim. Kirkon ulkomaanapu), yhdistykset (esim. Mediakasvatusseura ry), liitot (esim. Suomen Ylioppilaskuntien liitto), keskukset (esim. Kansainvälisen ilmaisutaiteen keskus, CIMO)

Lue työelämätarinoita kv-toiminnan työtehtävistä