03.03.2017

Tutkimuspalvelut

Tutkimuspalvelut


Nimikkeitä

 • suunnittelija
 • tutkimuskoordinaattori
 • tutkija

Osaaminen

 • tutkimusalan sisältöosaaminen
 • viestintäosaaminen
 • hankeosaaminen
 • kehittämisosaaminen
 • IT-osaaminen
 • tietojärjestelmien tuntemus


Tutkinto

 • kielet (tohtorintutkinto usein eduksi)
 • viestintätieteet
 • yhteiskuntatieteet

Työtehtävät

 • ulkoinen ja sisäinen tiedotus
 • tutkimustehtävät
 • kehittämistehtävät
 • tiedonkeruu
 • rahoitusmuotojen kartoittaminen ja rahoitushaut


Työnantajia

 • Yliopistot, tutkimuslaitokset, projektit, hankkeet

Lue työelämätarinoita