06.03.2017

Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallinto

Nimikkeitä

 • corporate services assistant
 • recruiter
 • HR-assistentti
 • HR-asiantuntija
 • henkilöstöasioiden hoitaja
 • asiantuntija (TE-hallinto)

Osaaminen

 • kieli- ja viestintätaidot
 • bisnestuntemus
 • oma-aloitteisuus
 • sosiaaliset taidot
 • organisointikyky

 

Tutkinto

 • kielet
 • kauppatieteet
 • henkilöstöjohtaminen
 • kasvatustiede 
 • psykologia
 • viestintä (myös kulttuurienvälinen viestintä)

Työtehtävät

 • henkilöstöjohtaminen
 • henkilöstön kehittäminen
 • rekrytointi
 • perehdytys
 • raportointi
 • taloushallinto
 • verkostoituminen

Työnantajia

 • yritykset, järjestöt, julkishallinto

Lue työelämätarinoita