Liikuntatieteellisen tiedekunnan erilliset opintokokonaisuudet

Yksikkö
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelman voimassaoloaika
01.08.2017-31.07.2020
Kesto
3 vuotta

Tutkintorakenne

  Liikunnan yhteiskuntatieteiden perusopinnot, sivuainekokonaisuus (25 - 30 op)

  Sisällön valinnaisuus
  Valitaan erillisten kriteerien mukaan
  Sisällön valinnaisuuden lisätiedot
  Kokonaisuus koostetaan seuraavasti:

  PAKOLLISET OPINTOJAKSOT, yht. 11-16 op:
  LYTP1003 Liikuntasosiologian perusteet (4 op),
  LYTP006 Liikuntasuunnittelun perusteet (3 op),
  LYTP008 Liikuntahallinto ja -politiikka (4 op),
  LYTP002 Liikunta yhteiskunnassa (5 op) HUOM: LYTP002 on pakollinen vain silloin, jos kurssi ei kuulu tutkintoon muuta kautta.

  VALINNAISET OPINTOJAKSOT:
  LYTP1001 Sport and Media (4 op),
  LYTP005 Liikuntasosiologiseen tutkimukseen perehtyminen (6 op, rajoitettu osallistujamäärä),
  LYTP1002 Yhteiskunta, liiketoiminta ja liikunta (4 op, rajoitettu osallistujamäärä),
  LTKY1002 Liikunnan ja terveyden kulttuurihistoria (3 op, voidaan liittää LYT-sivuainekokonaisuuteen vain, jos opiskelija ei suorita opintokokonaisuutta "Liikunnan ja terveyden perusopinnot, 25 op"),
  LTKY008 Liikunta- ja terveystieteiden luentopassi (1-2 op, luentojen oltava liikunnan yhteiskuntatieteiden aihepiiriin sopivia).
  Arvosteluasteikko
  • 0-5
  Osaamistavoitteet
  Liikunnan yhteiskuntatieteiden opiskelu antaa valmiuksia toimia voimakkaassa kasvussa olevan liikunta- ja vapaa-aika-alan eri sektoreilla. Liikunnan yhteiskuntatieteiden perusopinnot suoritettuaan opiskelija
  - tuntee liikunnan yhteiskuntatieteiden peruskäsitteet
  - hahmottaa liikunnan ja liikkumisen yhteiskunnallisena ilmiönä
  - ymmärtää liikuntasosiologian aseman osana liikunta- ja yhteiskuntatieteiden kokonaiskenttää
  - tuntee alan toimijasektorit (julkinen, kolmas, yksityinen) ja keskeiset liikuntahallinnon toimintatavat
  - ymmärtää urheilun julkisuusarvon ja osaa analysoida urheilun ja median välisiä kytkentöjä
  Sisältö
  Liikunnan yhteiskuntatieteiden koulutuksen tavoitteena on ymmärtää liikuntaa ja liikkumista laajana yhteiskunnallisena ilmiönä. Liikunnan yhteiskuntatieteiden oppiaineita ovat liikuntasosiologia sekä liikuntasuunnittelu ja -hallinto.

  Liikuntasosiologisen tutkimuksen painopistealueita ovat liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnat, urheilun laji- ja yleisökulttuurit, urheiluetiikka ja -historia, urheilumedia, liikuntamatkailu sekä liikunnan alue- ja ympäristökysymykset. Samoin liikuntakulttuurien tuottamat tulkinnat ruumiillisuudesta sekä liikunnan ja urheilun arvolähtökohdista, kuin myös liikuntatoiminnan asema ja organisoituminen yhteiskunnassa, ovat keskeisiä oppisisältöjä.

  Liikuntasuunnittelun ja -hallinnon avainalueita ovat liikuntapolitiikka, liikuntajohtaminen, liikuntatalous ja liikuntaan liittyvä lainsäädäntö. Lähestymistapa on yhteiskuntatieteellinen, mutta oppiaineessa käsitellään myös käyttäytymistieteelliseltä kannalta johtamista ja päätöksentekoa sekä valaistaan yhteiskunnan merkitystä liikuntaolosuhteiden luomisen ja liikuntapolitiikan taustalla. Liikunnan talouteen keskittyvät opintosisällöt antavat valmiuksia ymmärtää liikuntatoiminnan kansantaloudellisia vaikutuksia, liikuntamarkkinoiden toimintamekanismeja ja yksityisen sektorin liikuntatoimintaa.
  Lisätiedot
  Opinto-oikeus: Liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoilla on vapaa opinto-oikeus LYT:n perus- ja aineopintoihin (poislukien LYTA017 ja LYTA022). Muiden tiedekuntien opiskelijoiden on haettava opinto-oikeutta. Haku tapahtuu tiedekunnan sähköisellä hakulomakkeella ja hakuajat ovat vuosittain 1.3.-30.4. ja 1.9.-31.10.

  Liikunnan yhteiskuntatieteiden perusopintotasoinen opintokokonaisuus (20 - 24 op)

  Sisällön valinnaisuus
  Valitaan erillisten kriteerien mukaan
  Kriteerit
  Liikunnan yhteiskuntatieteistä voi suorittaa perusopintotasoisen opintokokonaisuuden, minimilaajuudeltaan 20 op. Halutessaan opiskelijalla on myös mahdollisuus suorittaa perusopintokokonaisuus 25 op (tarkista suorituskriteerit kokonaisuudesta "Liikunnan yhteiskuntatieteiden perusopinnot, sivuainekokonaisuus").

  Liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoilla on vapaa opinto-oikeus liikunnan yhteiskuntatieteiden perus- ja aineopintoihin. Muiden tiedekuntien opiskelijoiden on haettava opinto-oikeutta. Haku tapahtuu tiedekunnan sähköisellä sivuaineenhakulomakkeella ja hakuajat ovat vuosittain 1.3.-30.4. ja 1.9.-31.10.
  Sisällön valinnaisuuden lisätiedot
  Kokonaisuus koostetaan seuraavasti:

  PAKOLLISET OPINTOJAKSOT, yht. 11-16 op:
  LYTP1003 Liikuntasosiologian perusteet (4 op),
  LYTP006 Liikuntasuunnittelun perusteet (3 op),
  LYTP008 Liikuntahallinto ja -politiikka (4 op),
  LYTP002 Liikunta yhteiskunnassa (5 op) HUOM: LYTP002 on pakollinen vain silloin, jos kurssi ei kuulu tutkintoon muuta kautta.

  VALINNAISET OPINTOJAKSOT:
  LYTP1001 Sport and Media (4 op),
  LYTP005 Liikuntasosiologiseen tutkimukseen perehtyminen (6 op, rajoitettu osallistujamäärä),
  LYTP1002 Yhteiskunta, liiketoiminta ja liikunta (4 op, rajoitettu osallistujamäärä),
  LTKY1002 Liikunnan ja terveyden kulttuurihistoria (3 op, voidaan liittää LYT-sivuainekokonaisuuteen vain, jos opiskelija ei suorita opintokokonaisuutta "Liikunnan ja terveyden perusopinnot, 25 op"),
  LTKY008 Liikunta- ja terveystieteiden luentopassi (1-2 op, luentojen oltava liikunnan yhteiskuntatieteiden aihepiiriin sopivia).
  Arvosteluasteikko
  • 0-5
  Osaamistavoitteet
  Liikunnan yhteiskuntatieteiden opiskelu antaa valmiuksia toimia voimakkaassa kasvussa olevan liikunta- ja vapaa-aika-alan eri sektoreilla. Liikunnan yhteiskuntatieteiden perusopinnot suoritettuaan opiskelija
  - tuntee liikunnan yhteiskuntatieteiden peruskäsitteet
  - hahmottaa liikunnan ja liikkumisen yhteiskunnallisena ilmiönä
  - ymmärtää liikuntasosiologian aseman osana liikunta- ja yhteiskuntatieteiden kokonaiskenttää
  - tuntee alan toimijasektorit (julkinen, kolmas, yksityinen) ja keskeiset liikuntahallinnon toimintatavat
  Sisältö
  Liikunnan yhteiskuntatieteiden koulutuksen tavoitteena on ymmärtää liikuntaa ja liikkumista laajana yhteiskunnallisena ilmiönä. Liikunnan yhteiskuntatieteiden oppiaineita ovat liikuntasosiologia sekä liikuntasuunnittelu ja -hallinto.

  Liikuntasosiologisen tutkimuksen painopistealueita ovat liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnat, urheilun laji- ja yleisökulttuurit, urheiluetiikka ja -historia, urheilumedia, liikuntamatkailu sekä liikunnan alue- ja ympäristökysymykset. Samoin liikuntakulttuurien tuottamat tulkinnat ruumiillisuudesta sekä liikunnan ja urheilun arvolähtökohdista, kuin myös liikuntatoiminnan asema ja organisoituminen yhteiskunnassa, ovat keskeisiä oppisisältöjä.

  Liikuntasuunnittelun ja -hallinnon avainalueita ovat liikuntapolitiikka, liikuntajohtaminen, liikuntatalous ja liikuntaan liittyvä lainsäädäntö. Lähestymistapa on yhteiskuntatieteellinen, mutta oppiaineessa käsitellään myös käyttäytymistieteelliseltä kannalta johtamista ja päätöksentekoa sekä valaistaan yhteiskunnan merkitystä liikuntaolosuhteiden luomisen ja liikuntapolitiikan taustalla. Liikunnan talouteen keskittyvät opintosisällöt antavat valmiuksia ymmärtää liikuntatoiminnan kansantaloudellisia vaikutuksia, liikuntamarkkinoiden toimintamekanismeja ja yksityisen sektorin liikuntatoimintaa.
  Lisätiedot
  Tämä kokonaisuus on minimilaajuudeltaan 20 op. Jos tarvitset tutkintoosi sivuaineeksi perusopinnot (25 op), tarkista suoritusvaatimukset kokonaisuudesta "Liikunnan yhteiskuntatieteiden perusopinnot, sivuainekokonaisuus". Liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoilla on vapaa opinto-oikeus liikunnan yhteiskuntatieteiden perus- ja aineopintoihin. Muiden tiedekuntien opiskelijoiden on haettava opinto-oikeutta.

  Liikunnan yhteiskuntatieteiden aineopinnot, sivuainekokonaisuus (35 - 40 op)

  Sisällön valinnaisuus
  Valitaan 35-40 opintopistettä
  Kriteerit
  Liikunnan yhteiskuntatieteistä on muille kuin pääaineopiskelijoille tarjolla aineopintotasoinen kokonaisuus, minimilaajuudeltaan 20 op. Halutessaan opiskelijalla on myös mahdollisuus suorittaa aineopinnot 35 op. Opintokokonaisuus suoritetaan tässä määriteltyjen vaatimusten mukaisesti.

  Liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoilla on vapaa opinto-oikeus liikunnan yhteiskuntatieteiden perus- ja aineopintoihin. Muiden tiedekuntien opiskelijoiden on haettava opinto-oikeutta. Edellytyksenä aineopintojen suorittamiselle tai opinto-oikeuden myöntämiselle on arvosanalla hyvä suoritettu liikunnan yhteiskuntatieteiden perusopintotasoinen kokonaisuus. Haku tapahtuu tiedekunnan sähköisellä sivuaineenhakulomakkeella ja hakuajat ovat vuosittain 1.3.-30.4. ja 1.9.-31.10.
  Sisällön valinnaisuuden lisätiedot
  Aineopintokokonaisuus kootaan valitsemalla tarjolla olevista opinnoista väh. 35 op.

  Joillekin kursseille on rajoitettu osallistujamäärä. Kurssit LYTA508, LYTA509 ja LYTA511 järjestetään osana kansainvälistä kesäkoulua (Summer School in Human Sciences) tai talvikoulua (Winter School in Sport Sciences), joihin on erillinen haku. LTKY008 Liikunta- ja terveystieteiden luentopassi -kurssille on liikunnan aineopintotasoiseen kokonaisuuteen mahdollista suorittaa enintään 2 op ja luentojen on oltava liikunnan yhteiskuntatieteiden aihepiiriin sopivia.
  Arvosteluasteikko
  • 0-5
  Osaamistavoitteet
  Liikunnan yhteiskuntatieteiden opiskelu antaa valmiuksia toimia voimakkaassa kasvussa olevan liikunta- ja vapaa-aika-alan eri sektoreilla. Liikunnan yhteiskuntatieteiden aineopinnot suoritettuaan opiskelija
  - kykenee havainnoimaan liikuntakulttuuria muuttuvana ilmiökokonaisuutena
  - omaa yleiskuvan suomalaisten vapaa-ajanviettotavoista ja vapaa-aikatutkimuksesta sekä kykenee pohtimaan ihmisten elämäntyylillisiä vapaa-aikavalintoja
  - on perehtynyt liikunnan päätöksentekoa ohjaileviin lakeihin ja osaa soveltaa niitä työssään
  - on perehtynyt liikuntakulttuurin taloudellisiin ilmiöihin, tuntee kansallisen liikuntatalouden keskeiset rahavirrat ja omaa perustiedot liikuntaorganisaation taloushallinnosta
  - tuntee urheiluun ja liikuntaan liittyviä eettisiä normistoja ja ymmärtää niiden vaikutukset suomalaiseen liikuntakulttuuriin ja liikunnan päätöksentekoon
  - tuntee kunnallisen ja valtiollisen päätöksenteon toimintatavat ja omaa perustiedot johtamistaidoista
  - ymmärtää liikunnan ja urheilun globaaleja prosesseja ja osaa analysoida liikuntakulttuurin ilmiöitä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmista
  Sisältö
  Liikunnan yhteiskuntatieteiden koulutuksen tavoitteena on ymmärtää liikuntaa ja liikkumista laajana yhteiskunnallisena ilmiönä. Liikunnan yhteiskuntatieteiden oppiaineita ovat liikuntasosiologia sekä liikuntasuunnittelu ja -hallinto.

  Liikuntasosiologisen tutkimuksen painopistealueita ovat liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnat, urheilun laji- ja yleisökulttuurit, urheiluetiikka ja -historia, urheilumedia, liikuntamatkailu sekä liikunnan alue- ja ympäristökysymykset. Samoin liikuntakulttuurien tuottamat tulkinnat ruumiillisuudesta sekä liikunnan ja urheilun arvolähtökohdista, kuin myös liikuntatoiminnan asema ja organisoituminen yhteiskunnassa, ovat keskeisiä oppisisältöjä.

  Liikuntasuunnittelun ja -hallinnon avainalueita ovat liikuntapolitiikka, liikuntajohtaminen, liikuntatalous ja liikuntaan liittyvä lainsäädäntö. Lähestymistapa on yhteiskuntatieteellinen, mutta oppiaineessa käsitellään myös käyttäytymistieteelliseltä kannalta johtamista ja päätöksentekoa sekä valaistaan yhteiskunnan merkitystä liikuntaolosuhteiden luomisen ja liikuntapolitiikan taustalla. Liikunnan talouteen keskittyvät opintosisällöt antavat valmiuksia ymmärtää liikuntatoiminnan kansantaloudellisia vaikutuksia, liikuntamarkkinoiden toimintamekanismeja ja yksityisen sektorin liikuntatoimintaa.
  Lisätiedot
  Valitse tarjolla olevista opinnoista väh. 35 op. Opinto-oikeus: Liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoilla on vapaa opinto-oikeus LYT:n perus- ja aineopintoihin (poislukien LYTA017 ja LYTA022). Muiden tiedekuntien opiskelijat voivat hakea opinto-oikeutta, kun perusopinnot/perusopintotasoinen kokonaisuus on suoritettu vähintään arvosanalla "hyvä".
 • LYTA002 Vapaa-ajan sosiologia (4 op)
 • LYTA1001 Ethics in Sport (1 - 3 op)
 • LYTA1002 Sport, Globalisation and Multiculturalism (3 op)
 • LYTA1003 Liikunnan julkisoikeudellinen lainsäädäntö (3 op)
 • LYTA1004 Sport and Economics (6 op)
 • LYTA1005 Johtaminen ja kunnallinen päätöksenteko (4 op)
 • LYTA1006 Planning and Implementation of Sport Events (5 op)
 • LYTA509 Sport Marketing (2 - 4 op)
 • LYTA508 Organisation and Role of Sport in the EU and Its Member States (2 - 4 op)
 • LYTA511 International Perspectives to Organisation and Management of Sport (2 - 4 op)
 • LYTA015 Työssä oppiminen (4 - 10 op)
 • LYTA019 Liikunnan yhteiskuntatieteiden vapaavalintaisia aineopintoja (1 - 10 op)
 • LTKY008 Liikunta- ja terveystieteiden luentopassi (1 - 4 op)

  Liikunnan yhteiskuntatieteiden aineopintotasoinen opintokokonaisuus (20 - 34 op)

  Sisällön valinnaisuus
  Valitaan 20-34 opintopistettä
  Kriteerit
  Liikunnan yhteiskuntatieteistä on muille kuin pääaineopiskelijoille tarjolla aineopintotasoinen kokonaisuus, minimilaajuudeltaan 20 op. Halutessaan opiskelijalla on myös mahdollisuus suorittaa aineopinnot 35 op. Opintokokonaisuus suoritetaan tässä määriteltyjen vaatimusten mukaisesti.

  Liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoilla on vapaa opinto-oikeus liikunnan yhteiskuntatieteiden perus- ja aineopintoihin. Muiden tiedekuntien opiskelijoiden on haettava opinto-oikeutta. Edellytyksenä aineopintojen suorittamiselle tai opinto-oikeuden myöntämiselle on arvosanalla hyvä suoritettu liikunnan yhteiskuntatieteiden perusopintotasoinen kokonaisuus. Haku tapahtuu tiedekunnan sähköisellä sivuaineenhakulomakkeella ja hakuajat ovat vuosittain 1.3.-30.4. ja 1.9.-31.10.
  Sisällön valinnaisuuden lisätiedot
  Aineopintotasoinen kokonaisuus kootaan valitsemalla tarjolla olevista kursseista vähintään 20 opintopistettä. Liikunnan yhteiskuntatieteistä voi suorittaa myös aineopintokokonaisuuden (35 op), tarkista suorituskriteerit kokonaisuudesta "Lii­kun­nan yh­teis­kun­ta­tietei­den ai­neo­pin­not, si­vuai­ne­koko­nai­suus".

  Joillekin kursseille on rajoitettu osallistujamäärä. Kurssit LYTA508, LYTA509 ja LYTA511 järjestetään osana kansainvälistä kesäkoulua (Summer School in Human Sciences) tai talvikoulua (Winter School in Sport Sciences), joihin on erillinen haku. LTKY008 Liikunta- ja terveystieteiden luentopassi -kurssille on liikunnan aineopintotasoiseen kokonaisuuteen mahdollista suorittaa enintään 2 op ja luentojen on oltava liikunnan yhteiskuntatieteiden aihepiiriin sopivia.
  Arvosteluasteikko
  • 0-5
  Osaamistavoitteet
  Liikunnan yhteiskuntatieteiden opiskelu antaa valmiuksia toimia voimakkaassa kasvussa olevan liikunta- ja vapaa-aika-alan eri sektoreilla. Liikunnan yhteiskuntatieteiden aineopinnot suoritettuaan opiskelija
  - kykenee havainnoimaan liikuntakulttuuria muuttuvana ilmiökokonaisuutena
  - omaa yleiskuvan suomalaisten vapaa-ajanviettotavoista ja vapaa-aikatutkimuksesta sekä kykenee pohtimaan ihmisten elämäntyylillisiä vapaa-aikavalintoja
  - on perehtynyt liikunnan päätöksentekoa ohjaileviin lakeihin ja osaa soveltaa niitä työssään
  - on perehtynyt liikuntakulttuurin taloudellisiin ilmiöihin, tuntee kansallisen liikuntatalouden keskeiset rahavirrat ja omaa perustiedot liikuntaorganisaation taloushallinnosta
  - tuntee urheiluun ja liikuntaan liittyviä eettisiä normistoja ja ymmärtää niiden vaikutukset suomalaiseen liikuntakulttuuriin ja liikunnan päätöksentekoon
  - tuntee kunnallisen ja valtiollisen päätöksenteon toimintatavat ja omaa perustiedot johtamistaidoista
  - ymmärtää liikunnan ja urheilun globaaleja prosesseja ja osaa analysoida liikuntakulttuurin ilmiöitä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmista
  Sisältö
  Liikunnan yhteiskuntatieteiden koulutuksen tavoitteena on ymmärtää liikuntaa ja liikkumista laajana yhteiskunnallisena ilmiönä. Liikunnan yhteiskuntatieteiden oppiaineita ovat liikuntasosiologia sekä liikuntasuunnittelu ja -hallinto.

  Liikuntasosiologisen tutkimuksen painopistealueita ovat liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnat, urheilun laji- ja yleisökulttuurit, urheiluetiikka ja -historia, urheilumedia, liikuntamatkailu sekä liikunnan alue- ja ympäristökysymykset. Samoin liikuntakulttuurien tuottamat tulkinnat ruumiillisuudesta sekä liikunnan ja urheilun arvolähtökohdista, kuin myös liikuntatoiminnan asema ja organisoituminen yhteiskunnassa, ovat keskeisiä oppisisältöjä.

  Liikuntasuunnittelun ja -hallinnon avainalueita ovat liikuntapolitiikka, liikuntajohtaminen, liikuntatalous ja liikuntaan liittyvä lainsäädäntö. Lähestymistapa on yhteiskuntatieteellinen, mutta oppiaineessa käsitellään myös käyttäytymistieteelliseltä kannalta johtamista ja päätöksentekoa sekä valaistaan yhteiskunnan merkitystä liikuntaolosuhteiden luomisen ja liikuntapolitiikan taustalla. Liikunnan talouteen keskittyvät opintosisällöt antavat valmiuksia ymmärtää liikuntatoiminnan kansantaloudellisia vaikutuksia, liikuntamarkkinoiden toimintamekanismeja ja yksityisen sektorin liikuntatoimintaa.
  Lisätiedot
  Aineopintotasoinen kokonaisuus kootaan valitsemalla tarjolla olevista kursseista vähintään 20 op. Jos tarvitset tutkintoosi sivuaineeksi aineopinnot (35 op), tarkista suoritusvaatimukset kokonaisuudesta "Liikunnan yhteiskuntatieteiden aineopinnot, sivuainekokonaisuus". Liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoilla on vapaa opinto-oikeus LYT:n perus- ja aineopintoihin (poislukien LYTA017 ja LYTA022). Muiden tiedekuntien opiskelijat voivat hakea opinto-oikeutta, kun perusopinnot/perusopintotasoinen kokonaisuus on suoritettu vähintään arvosanalla "hyvä".
 • LYTA002 Vapaa-ajan sosiologia (4 op)
 • LYTA1001 Ethics in Sport (1 - 3 op)
 • LYTA1002 Sport, Globalisation and Multiculturalism (3 op)
 • LYTA1003 Liikunnan julkisoikeudellinen lainsäädäntö (3 op)
 • LYTA1004 Sport and Economics (6 op)
 • LYTA1005 Johtaminen ja kunnallinen päätöksenteko (4 op)
 • LYTA1006 Planning and Implementation of Sport Events (5 op)
 • LYTA509 Sport Marketing (2 - 4 op)
 • LYTA508 Organisation and Role of Sport in the EU and Its Member States (2 - 4 op)
 • LYTA511 International Perspectives to Organisation and Management of Sport (2 - 4 op)
 • LYTA015 Työssä oppiminen (4 - 10 op)
 • LYTA019 Liikunnan yhteiskuntatieteiden vapaavalintaisia aineopintoja (1 - 10 op)
 • LTKY008 Liikunta- ja terveystieteiden luentopassi (1 - 4 op)