23.02.2017

Työelämätarinoita kansainvälisessä kaupassa

Myyntipäällikkö

Tiina Ahjokangas, Arvelin International Oy

Mikä on koulutuksesi?
Opiskelin pääaineenani venäjää, sivuaineina saksaa, kasvatustiedettä sekä matkailua ja valmistuin vuonna 1987. Opintojen aikana olin mukana venäjän ainejärjestö Sputnikin toiminnassa sekä Suomi-Neuvostoliitto -seuran nuorisojaostossa. Opiskelun viimeisinä vuosina olin töissä Lomamatkoilla freelancer-matkanjohtajana eri puolilla Neuvostoliittoa sekä kesäkausina matkaoppaana Sotsissa.

Mille työnantajalle työskentelet ja mitä tehtävänkuvasi sisältää?
Työskentelen myyntipäällikkönä Arvelin International Oy:ssä, joka järjestää suomalaisille yrityksille osallistumisia kansainvälisiin näyttelyihin avaimet käteen –periaatteella. Yrityksemme toiminta-akseli on ympäri maailmaa, mutta minun vastuullani on suurin osa Venäjän ja IVY-maiden messuista. Lisäksi myyntiryhmän kesken on jaettu vastuut toimialoittain; omaan sektoriini kuuluvat rakennus-, kaivos-  sekä metsä- ja mekaaninen puunjalostusteollisuus. Messumyyntiorganisaatioita on Suomessa yhteensä n.10 kpl. Venäjän messumyynnissä Arvelin International on markkinajohtaja.

Miten päädyit nykyiseen työhösi?
Olin aiemmin töissä vientiyrityksissä, mm. metsäkoneita, laitteita ja puutuotteita myyvässä kauppahuone Arannassa, jossa työskentelin Venäjän vientiassistenttina ja vientipäällikkönä yhteensä 15 vuotta. Olen työskennellyt myös Nokialla vientipuolella sekä markkinointipäällikkönä pienessä metsäalan yrityksessä, jossa laajaan toimenkuvaani kuuluivat myynti, markkinointi, tulkkaukset ja käännökset. Nykyiseen työpaikkaani pääsin ottamalla suoraan yhteyttä yritykseen eli lähetin heille avoimen hakemuksen.

Esimerkki tyypillisestä työpäivästä ja mitä osaamista nykyisessä työssäsi tarvitaan?
Työnkuvani on hyvin monipuolinen ja työpäivien sisältö vaihtelee. Olen yhteydessä asiakkaisiin ja messujärjestäjiin, varaan osastopaikat yrityksille, olen mukana messuilla paikan päällä asiakkaiden kanssa ja valvon, että paikalliset alihankkijat rakentavat osastot messusuunnittelijoidemme piirrustusten mukaisesti. Työ on ennen kaikkea asiakaspalvelua sekä organisointia ja edellyttää paljon matkustamista.

Työssä tarvitaan monipuolista kielitaitoa, kohdemaan business-kulttuurin tuntemusta, asiakaspalveluhenkisyyttä ja organisointikykyä.

Vinkkejä tähän tai tämänkaltaiseen työhön haluaville?
Tällä alalla kielitaito on kaiken a ja o. Lisäksi tarvitaan sekä kaupallista että markkinointiosaamista ja hyvät viestintätaidot. Haluaisin myös korostaa maantuntemusta ja yleistä sivistystä, joka karttuu opintojen aikana mm. kirjallisuuskurssien myötä. Tärkeintä on kuitenkin oma aktiivisuus ja positiivinen asenne.