23.02.2017

Työelämätarinoita tutkimuspalveluissa

 

Tutkija

  • Nimi: Marita Härmälä, FL
  • Opiskeluaika/valmistunut: 1980-1987,   filosofian lisensiaatti 2002
  • Pääaine: Romaaninen filologia
  • Sivuaineet: pohjoismainen filologia, kasvatustiede, italian kieli ja kulttuuri
  • Työtehtävä: Tutkija, Yleiset kielitutkinnot
  • Työpaikka: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto

OPINNOT

Ranskan kieli ja kulttuuri ovat aina olleet suuri ”intohimoni”. Opettajaksi en koskaan aikonut ryhtyä, mutta opiskeluaikana huomasin, ettei muita vaihtoehtoja oikeastaan ollut. Valitsin ruotsin kielen sivuaineekseni työllistymismahdollisuuksiani parantaakseni. Työelämään tulin lähes kokemattomana, sillä ainoat tuntini olin pitänyt opetusharjoittelussa. Ruotsin opinnot antoivat vahvan pohjan ruotsin opettamiselle, ranskassa pohja jäi huomattavasti etäämmälle käytännön opetustyössä osaamisesta. Ammatilliseen kielten opetukseen ja kielitaidon arviointiin ei opiskeluaikana saanut minkäänlaisia eväitä. Myöhemmin olenkin täydentänyt opintojani mm. englannin, suggestopedian, aikuiskasvatuksen ja johtamisen opinnoilla. Suurin pettymykseni opintoihin liittyen on ollut, ettei Jyväskylän seudulta ole näinä 20 vuotena löytynyt töitä pelkästään ranskan kielen opettajana.

URAPOLKU

Heti valmistuttuani aloin löytää lyhyitä sijaisuuksia ruotsin opettajana eri kouluasteilla. Vakituisen työpaikkani löysin kielten laitoksen ilmoitustaululta, jossa etsittiin opettajaa ruotsin kertauskurssille. Kurssi poiki lähes 15 vuoden uran ammatillisessa aikuiskoulutuksessa toisella ja korkea-asteella. Samaan aikaan opetin yrityksissä ja kansalais- ja työväenopistossa ranskaa ja italiaa. Lähes kaikki työpaikkani olen löytänyt oman aktiivisuuteni ansiosta. Lisäksi oli oltava aina valmis hyväksymään lyhyitä ja osa-aikaisia työsuhteita. Niinpä töitä oli enemmän kuin jaksoi tehdä.

NYKYINEN TYÖTEHTÄVÄ

Olen toiminut viimeiset kaksi vuotta tutkijana Yleisissä kielitutkinnoissa. Työssäni pääsen hyödyntämään monipuolista kielitaitoani ja pitkää opettajakokemustani. Tehtäviini kuuluu testivihkojen kokoaminen ruotsiin, ranskaan ja italiaan sekä tehtävien laatijoiden ja arvioijien opastaminen ja kouluttaminen. Lisäksi jatkan omaa tutkimustani kielitaidon testaamisesta näyttötutkinnoissa ja osallistun kotimaassa ja ulkomailla järjestettäviin asiantuntijatapaamisiin. Nykyinen työni tarjoaa minulle opettajan työtä haasteellisimpia ja monipuolisempia tehtäviä ja uranäkymiä. Itsensä jatkuva kehittäminen ja uusiin tehtäviin rohkeasti tarttuminen tulevat myös jatkossa olemaan tärkeitä ominaisuuksia työelämässä jaksamiselle.