23.02.2017

Urapolut - miten luet karttaa?

URPO on kieli- ja viestintätieteiden laitoksen kielten opiskelijoille suunnattu urapolkukartta.

Se esittelee erilaisia tehtäväaloja, joille kielten maisterit työllistyvät.

Kartan tavoitteena on tukea opintoihin kiinnittymistä ja uratavoitteiden asettamista, helpottaa sivuainevalintoja ja muuta opintojen suunnittelua sekä lisätä työelämätietoutta ja -tuntemusta.

 

Kun käytät URPOa, huomaa seuraavat seikat:

  • Tehtäväalaluettelo ei ole tyhjentävä! Muista siis, että työmarkkinoilla on runsaasti erilaisia työtehtäviä, joihin edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ilman tarkempaa tieteenalaspesifikaatiota. Tällaisiin tehtäviin haettaessa humanisteille tyypillinen laaja-alainen koulutus, joka pohjaa vahvaan kieli- ja viestintäosaamiseen sekä kykyyn työskennellä monikielisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä on nykypäivänä harvoin haitaksi.
  • Tehtäväalat eivät ole selvärajaisia, vaan niissä on päällekkäisyyttä --> hyödynnä ristiviitteitä.
  • Yhdellä tehtäväalalla on usein runsaasti erilaisia toimenkuvia, jolloin myös työssä vaadittava osaaminen vaihtelee tapauskohtaisesti --> kaikissa tehtäväalan tehtävissä ei suinkaan tarvitse kaikkea kohdassa osaaminen lueteltua osaamista --> lue tehtäväalan työpaikkailmoitukset ja uratarinat, joista saat yksilöidympää tehtäväkohtaista tietoa, ja tee opintoja suunnitellessasi valintoja alan sisällä.
  • Joskus todella erikoinen aineyhdistelmä mahdollistaa mielenkiintoisia, harvinaisempia urapolkuja, joita tässä kartassa ei ole voitu ennakoida. Otamme mielellämme vastaan vinkkejä kartan laajentamiseksi.
  • Kohdassa osaaminen ei ole lueteltu ns. yleisiä työelämätaitoja, joilla on erittäin suuri vaikutus työllistymiseen. Niitä voi kartuttaa paitsi osana opiskelua myös esim. ainejärjestötoiminnassa, vapaaehtoistyössä, järjestötoiminnassa, harrastustoiminnassa jne.
  • Työpaikkailmoituksissa kuvataan tyypillisesti ns. ihannehakijan osaaminen ja ominaisuudet. Usein työllistymiseen riittää vähempikin. Älä siis jätä hakematta hyvältä kuulostavaa paikkaa vain siksi, että ihan kaikki vaatimukset eivät kohdallasi täyty.
  • Tutustu opetussuunnitelmaasi sisältyviin HuK ja FM-tutkintojen osaamistavoitteisiin,  suuntautumisvaihtoehtosi osaamistavoitteisiin sekä opintokokonaisuuksien osaamistavoitteisiin. Niistä on paljon apua, kun pohdit, millaista osaamista tutkintosi tuottaa. Kaikkea osaamista ei siis tarvitse lähteä keräämään sivuaineiden tai irrallisten opintokokonaisuuksien kautta.
  • Hyödynnä aktiivisesti erilaisia tilaisuuksia toimia osana monitieteistä tiimiä. Oman alan osaamisesi ominaislaadusta tietoistut parhaiten, kun toimit yhdessä vaikkapa matemaattis-luonnontieteellisen koulutuksen saaneiden vertaistesi kanssa.
  • Jos mielenkiintoisessa työpaikkailmoituksessa tai uratarinassa mainitaan jonkin kieli, mutta ei juuri sinun kieltäsi, muista, että vastaavanlaisia tehtäviä on muidenkin kielten osalta.
  • Ole valmis aloittamaan työurasi alan perustehtävistä: Suurimmassa osassa tehtäväaloista työuralla edetään työkokemuksen kautta. Ei esim. ole realistista odottaa, että vastavalmistunut sijoittuisi heti vaativiin asiantuntijatehtäviin tai esimiestehtäviin, mutta 5 vuoden työuran jälkeen se on jo mahdollista.